บาทหลวง ฟรังซิส สันติ ยอเปย-min
บาทหลวง ฟรังซิส สันติ ยอเปย <br> Father Francis Santi Yopey

Rev. Father Francis Santi Abpia

บาทหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

ตำแหน่ง :

  • เจ้าอาวาส

วัดแม่พระลูกประคำ ขุนยวม

  • วันเกิด : 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1976
  • วันบวช : 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2005
  • เชื้อชาติ : ไทย
  • สัญชาติ : ไทย