บาทหลวง ยอห์น บัปติสต์ อารุณ กะโนะ-min
บาทหลวง ยอห์น บัปติสต์ อารุณ กะโนะ <br> Rev. Aroon Kano

Rev. Aroon Kano

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม (SCJ)
Congregation of the Sacred Heart of Jesus of Betharram

ตำแหน่ง :

  • อธิการผู้ฝึกหัดบ้านเบธาราม พะเยา
  • วันเกิด : 10 ธันวาคม ค.ศ. 1972
  • วันบวช : 19 มิถุนายน ค.ศ. 2004
  • เชื้อชาติ : ไทย
  • สัญชาติ : ไทย
  • มือถือ  098-4208938
  • Email : [email protected]