บาดหลวง ดอมีนิก เนียเรย์ – Rev. Dominico Niarey

Rev. Dominico Niarey

บาดหลวงพื้นเมืองประเทศพม่า
Parish Priest of Burma

ตำแหน่ง :

  • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน
  • วันเกิด : 9 ตุลาคม ค.ศ. 1975
  • วันบวช : 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004
  • เชื้อชาติ : พม่า
  • สัญชาติ : พม่า
  • มือถือ  08-1284-5679
  • Email : [email protected]