บาดหลวง เธโอฟิลัส วศิน ฌานอรุณ – Rev. Theophilus Wasin Chanaroon

Rev. Theophilus Wasin Chanaroon

บาดหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

ตำแหน่ง :

  • เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น อัครสาวก แม่เหาะ
  • วันเกิด : 16 ตุลาคม ค.ศ. 1970
  • วันบวช : 23 มิถุนายน ค.ศ. 2001
  • เชื้อชาติ : ไทย
  • สัญชาติ : ไทย
  • มือถือ  08-7925-1122
  • Email : [email protected]