บาทหลวง เธโอฟิลัส วศิน ฌานอรุณ-min
บาทหลวง เธโอฟิลัส วศิน ฌานอรุณ <br> Rev. Theophilus Wasin Chanaroon

Rev. Theophilus Wasin Chanaroon

บาทหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

ตำแหน่ง :

  • วันเกิด : 16 ตุลาคม ค.ศ. 1970
  • วันบวช : 23 มิถุนายน ค.ศ. 2001
  • เชื้อชาติ : ไทย
  • สัญชาติ : ไทย