บาทหลวง มีคาแอล ติดคำ ใจเลิศฤทธิ์-min
บาทหลวง มีคาแอล ติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ <br> Rev. Michael Tidkham Jailertrit

Rev. Michael Tidkham Jailertrit

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม (SCJ)
Congregation of the Sacred Heart of Jesus of Betharram

ตำแหน่ง :

  • เจ้าอาวาสวัดนักบุญราฟาแอล ขุนแปะ
  • จิตตาธิการ บ้านมารีย์นิรมล จอมทอง
  • คณะที่ปรึกษาบิชอป
  • หัวหน้าแผนกสถาบันชีวิตผู้ถวายตัว
  • วันเกิด : 3 มีนาคม ค.ศ. 1968
  • วันบวช : 30 ตุลาคม ค.ศ. 1999
  • เชื้อชาติ : ไทย
  • สัญชาติ : ไทย
  • มือถือ  08-9822-0845
  • Email : [email protected]