บาทหลวง ลูกา คำมา อำไพพิพัฒน์-min
บาทหลวง ลูกา คำมา อำไพพิพัฒน์ <br> Father Luca Khamma Amphaiphiphat

บาทหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

ตำแหน่ง :

  • เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร ขุนแม่ลา
  • วันเกิด : 2 มกราคม ค.ศ. 1967
  • วันบวช : 30 ตุลาคม ค.ศ. 1999
  • เชื้อชาติ : ไทย
  • สัญชาติ : ไทย
  • มือถือ  08-7727-5227