บาทหลวง เปาโล แสงชัย ไอ่จาง-min
บาทหลวง เปาโล แสงชัย ไอ่จาง <br> Rev. Paul Saengchai Aichang

Rev. Paul Saengchai Aichang

บาทหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

ตำแหน่ง :

  • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่
  • วันเกิด : 6  กันยายน ค.ศ. 1966
  • วันบวช : 16 มิถุนายน ค.ศ. 1996
  • เชื้อชาติ : ลาหู่
  • สัญชาติ : ไทย
  • มือถือ  08-9838-8880
  • Email : [email protected]