บาทหลวง ยอแซฟ ณรงค์ชัย หมั่นศึกษา-min
บาทหลวง ยอแซฟ ณรงค์ชัย หมั่นศึกษา <br> Rev. Joseph Narongchai Mansueksa

Rev. Joseph Narongchai Mansueksa

บาทหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

ตำแหน่ง :

 • จิตตาธิการซิสเตอร์คณะแม่ปอน ดูแลสถานที่จอมทอง และพักประจำบ้านนิรมล
 • ผู้ช่วยบิชอปฝ่ายสื่อสารมวลชน
 • เหรัญญิกสังฆมณฑลเชียงใหม่
 • คณะที่ปรีกษาบิชอป
 • สมาชิกสภาสงฆ์ฯ
 • วันเกิด : 9 สิงหาคม ค.ศ. 1964
 • วันบวช : 16 มิถุนายน ค.ศ. 1996
 • เชื้อชาติ : ไทย
 • สัญชาติ : ไทย
 • มือถือ  08-6613-8814
 • Email : [email protected]