บาทหลวง ยอแซฟ ณรงค์ชัย หมั่นศึกษา-min
บาทหลวง ยอแซฟ ณรงค์ชัย หมั่นศึกษา <br>  Rev. Joseph Narongchai Mansueksa

Rev. Joseph Narongchai Mansueksa

บาทหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

ตำแหน่งปัจจุบัน

    • เจ้าอาวาส

– วัดพระมหาไถ่ (ศูนย์โม้งคาทอลิก)

– ผู้ช่วยบิชอปฝ่ายสื่อสารมวลชน

– คณะที่ปรีกษาบิชอป

– สมาชิกสภาสงฆ์ฯ

  • วันเกิด : 9 สิงหาคม ค.ศ. 1964
  • วันบวช : 16 มิถุนายน ค.ศ. 1996
  • เชื้อชาติ : ไทย
  • สัญชาติ : ไทย