บาทหลวง อันตน ทูน ประภาสสันต์-min
บาทหลวง อันตน ทูน ประภาสสันต์ <br>  Rev. Antonio Thoon Praphatson

Rev. Antonio Thoon Praphatson

บาทหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

ตำแหน่ง :

  • เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโลแม่สะเรียง
  • วันเกิด : 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1965
  • วันบวช : 12 มิถุนายน ค.ศ. 1994
  • เชื้อชาติ : ไทย
  • สัญชาติ : ไทย
  • มือถือ  08-9951-2291