บาทหลวง บรูโน ซอปเปลซา-min
บาทหลวง บรูโน ซอปเปลซา <br> Rev. Bruno Soppelsa

Rev. Bruno Soppelsa

คณะสงฆ์อิตาลี
Triveneto

ตำแหน่ง :

  • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม
  • วันเกิด : 11 มิถุนายน ค.ศ. 1969
  • วันบวช : 11 มิถุนายน ค.ศ. 1994
  • เชื้อชาติ : อิตาลี
  • สัญชาติ : อิตาลี
  • มือถือ  08-0622-1364
  • Email : [email protected]