บาทหลวง โรเบิร์ต สุธี เจริญกุล-min
บาทหลวง โรเบิร์ต สุธี เจริญกุล <br> Rev. Robert Sutee Charoenkul

Rev. Robert Sutee Charoenkul

บาทหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

ตำแหน่ง :

  • เจ้าอาวาสเขตวัด สบเมย
  • วันเกิด : 13 พฤษภาคม  ค.ศ. 1964
  • วันบวช : 11 กรกฎาคม ค.ศ. 1993
  • เชื้อชาติ : ไทย
  • สัญชาติ : ไทย
  • มือถือ  08-0675-2564
  • Email : [email protected]