บาดหลวง ดอมินิก ซาวีโอ สถิต สะอิ – Rev.Dominic Savio Sathit Sa-I

Rev.Dominic Savio Sathit Sa-I

บาดหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

ตำแหน่ง :

  • วัดนักบุญเซซีลีอา ห้วยต้นนุ่น
  • วันเกิด : 7 พฤศจิกายน  ค.ศ. 1963
  • วันบวช : 27 ธันวาคม ค.ศ.  1992
  • เชื้อชาติ : ไทย
  • สัญชาติ : ไทย
  • มือถือ  08-9266-7479