บาดหลวง เปาโล เจริญ นันทการ – Rev. Paul Chareon Nanthakan

Rev. Paul Chareon Nanthakan

บาดหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

ตำแหน่ง :

 • เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ แม่โถ
 • คณะที่ปรึกษาบิชอป
 • สมาชิกสภาสงฆ์
 • ผู้ช่วยบิชอปฝ่ายบุคลาภิบาล
 • หัวหน้าแผนกงานชีวิตสงฆ์-นักพรต
 • วันเกิด : 7 สิงหาคม ค.ศ. 1962
 • วันบวช : 6 มกราคม ค.ศ. 1991
 • เชื้อชาติ : ไทย
 • สัญชาติ : ไทย
 • มือถือ  08-1021-0175
 • Email : [email protected]