บาทหลวง เจริญ นันทการ

Rev. Fr.Paul Charoen Nanthakarn

บาทหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ (CM)
Parish Priest of Chiang Mai Diocese

  • เกิด
  • บวช : 6 มกราคม 1991

ตำแหน่งปัจจุบัน