บาทหลวง ยอแซฟ ศราวุธ แฮทู-min
4722460442_cd630c947f

Rev. Fr. Joseph Saravuth Haeto

บาทหลวงคณะบาทหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ Parish (CM)
Priest of Chiang Mai Diocese

ตำแหน่ง :

  • สามเณราลัยฟรังซิสเซเวียร์ ลำปาง
  • วันเกิด : ………
  • วันบวช : 20 มิถุนายน 2009
  • เชื้อชาติ : ไทย
  • สัญชาติ : ไทย