บาทหลวง ยอแซฟ ศราวุธ แฮทู-min
4722460442_cd630c947f

Rev. Fr. Joseph Saravuth Haeto

บาทหลวงคณะบาทหลวงพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ Parish (CM)
Priest of Chiang Mai Diocese

ตำแหน่ง :

  • ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญไมเกิ้ล การีกอยส์ เชียงดาว
  • เลขานุการบิชอป
  • วันเกิด : ………
  • วันบวช : ………
  • เชื้อชาติ : ไทย
  • สัญชาติ : ไทย
  • มือถือ  : 0810147659
  • Email : [email protected]