บาทหลวง 

Rev. 

  • เกิด
  • บวช

ตำแหน่งปัจจุบัน

  •