วัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง
Holy Family Church

55/7 ม.7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320

โทร. 08-1885-6330

55/7 m. 7 Tambon Pong Tam, Chai Prakan 50320

Tel. 08-1885-6330

สังกัดเขตวัด: 1     zone area: 1

เจ้าอาวาส
คุณพ่อธินากร ดำรงอุษาศีล

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

1.

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ
Mass times

วันอาทิตย์

  • ภาษาไทย : 09.00 น.

วันจันทร์ – เสาร์

  • ภาษาไทย : 06.00 น.

Sunday

  • Thai 09.00 am

Monday – Saturday

  • Thai 06.00 am

วัดสาขา

  1. วัดนักบุญหลุยส์และเทเรซา ม.10 บ้านห้วยโป่ง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
  2. วัดนักบุญสกอลัสติกาและเปาโล ม.12 บ้านปางเบาะ ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
  3. วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ม.1 บ้านป่าตึงงาม ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170