วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน
St. Mary’s Assumption Church, Mae Pon

2 ม.15 (ตู้ ปณ.8) ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

โทร. 08-4486-6895,
08-1952-8939 (บ้านซิสเตอร์)

2 Moo 15, Tambon Ban Luang, Amphoe Chom Thong, 50160

Tel. 08-4486-6895,
08-1952-8939

สังกัดเขตวัด: 2     zone area: 2

เจ้าอาวาส
คุณพ่อมีคาแอล ติดคำ ใจเลิศฤทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
คุณพ่ออัลฟอนโซ ประเสริฐ พิทักษ์คีรีบูน

สังฆานุกร วีระพงศ์ อยู่แฮ

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ
Mass times

วันอาทิตย์

 • ภาษาไทย : 07.00 น.
 • ภาษาไทย : 09.00 น.

วันจันทร์ – เสาร์

 • ภาษาไทย : 06.00 น.

Sunday

 • Thai 07.00 am
 • Thai 09.00 am

Monday – Saturday

 • Thai 06.00 am

วัดสาขา

 1. วัดนักบุญยอห์นบอสโก
  ม.22 บ้านหนองหล่ม ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
 2. วัดนักบุญอันดรูว์
  ม.6 บ้านแม่แอบใน ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
 3. วัดอัครเทวดากาเบรียล
  ม.17 บ้านอ่างกาน้อย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
 4. วัดนักบุญยอแซฟ
  ม.9 บ้านเมืองอาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
 5. วัดนักบุญสเตเฟน
  ม.5 บ้านห้วยปูลิง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
 6. วัดนักบุญเปโตร
  ม.19 บ้านป่ากล้วย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
 7. วัดนักบุญเปโตร
  ม.23 บ้านสัน ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
 8. วัดนักบุญสเตเฟน
  ม.6 บ้านสบแอบ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
 9. วัดนักบุญเกรโกรี
  ม.17 บ้านสบหาด ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
 10. วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์
  ม.6 บ้านสนามกีฬา ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
 11. วัดนักบุญแคทรีน ลาบูเร
  ม.17 บ้านแม่กลางหลวง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
 12. วัดนักบุญซาบีนา
  ม.9 บ้านแม่ป่าก่อ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
 13. วัดนักบุญเปโตร
  ม.8 บ้านผาหมอนเก่า ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
 14. วัดนักบุญโรซา
  ม.5 บ้านฮากเกี๊ยะ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
 15. วัดพระแม่มารีย์
  ม.23 บ้านห้วยหลวง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
 16. วัดนักบุญมอนิกา
  ม.12 บ้านแม่ยะน้อย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
 17. วัดนักบุญมาระโก
  ม.19 บ้านตีนตก ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
 18. วัดนักบุญมัทธิว
  ม.5 บ้านใหม่สวรรค์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
 19. วัดพระแม่มารีย์
  ม.15 บ้านสันดินแดง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
 20. วัดแม่ะระแห่งเบธาราม

          บ้านตีนผา ม.6 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160