เขตวัดแม่โถอบรมคู่แต่งงานครบรอบ 25 ปี

วัดเขต 4 จัดฟื้นฟูชีวิตครอบครัว

ต้อนรับพระสงฆ์ใหม่จากปาดัว

ซิสเตอร์คณะพระญาณเอื้ออาทร

50 ปี FABC

ฉลองวัดพระแม่มารีย์ หนองแห้ง
18 กันยายน 2022

โครงการที่ทำร่วมกันในปีครอบครัวของแต่ละเขตวัด ศาสนปกครองเขตเชียงใหม่ ปี 2022

พระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนประเทศคาซัคสถาน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงร่วมไว้อาลัยต่อการสวรรคตของควีนเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

สัมมนาอบรมบิชอปใหม่ 80 คน

ประสบการณ์การสอนคำสอนผู้ใหญ่

คณะเยสุอิตบวชบาทหลวงใหม่ 2 องค์