มิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่ – Catholic Mission Chiang Mai Diocese

อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ – Sacred Heart of Jesus Cathedral

วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แม่ริม – Church of Saint Joseph the Worker Mae Rim

วัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน – Holy Spirit Church (Seven Fountains Jesuit Retreat Center)

วัดนักบุญมีคาแอล การีกอยส์ จอมทอง – St. Michael Garicoits Church Chom Thong

วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน -Assumption Church, Mae Pon

วัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง – Holy Family Church

วัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง – St. Paul Church, Huai Tong

วัดนักบุญไมเกิ้ล การิกอยส์ เชียงดาว – St. Michael Garicoits Church, Chiang Dao

วัดนักบุญปาตริก ป่าตึง – St. Patrick Church, Mae Chaem

วัดพระคริสต์แสดงองค์ ฝาง – Epiphany Church, Fang

วัดพระมหาไถ่ (ศูนย์โม้งคาทอลิก) – Holy Redeemer Church (Hmong Catholic center)

วัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย – Church of the Nativity of B. V. Mary

วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ แม่แตง – Our Lady of the Miraculous Medal Church, Mae Taeng

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป่าฝาง – Pafang Catholic center

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ดินขาว – Our Lady of Perpetual Help Church, Din Khao

วัดนักบุญเปาโล นาเกียน – St. Paul’s Cathedral, Nagano

วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี ลำพูน

วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี ลำพูน – St. Francis Church of Assisi Lamphun

วัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียง – St. Paul’s Cathedral, Mae Sariang

วัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย – St. Peter’s Basilica

วัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ แม่โถ – St. John the Baptist Chapel

วัดนักบุญเซซีลีอา ห้วยต้นนุ่น – St. Seiya Liang Huay Ton

วัดแม่พระลูกประคำ ขุนยวม – Our Lady of the Rosary Church, Khun Yuam

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน – St. Francis Xavier Church, Mae Hong Son

วัดนักบุญเทเรซา แห่งกัลกัตตา ปาย – Church

วัดนักบุญเยนอเวฟา นาป่าแป๋ – St. Anne’s Church

วัดพระแม่มารีย์ หนองแห้ง – Our Lady of the Swamp

วัดนักบุญเปโตร ขุนแม่ลา – St. Peter’s Church

วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก แม่เหาะ – St. John the Apostle Mausoleum

วัดแม่พระแห่งลูร์ด ลำปาง – Our Lady of Lourdes Church – Lampang

วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม – Regina Pacis Church – Chae Hom

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองงาม
Immaculate Conception Church – Mueang Ngam

วัดน้อยบ้านพระหฤทัยล้านนา