Skip to content

เนื่อง จากบิชอป ลูเซียน ลากอสต์ เคยเป็นประมุขของสังฆมณฑลต้าหลี่ ก่อนจะมาเป็นประมุของค์แรกของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ผมจึงค้นประวัติมาเป็นความรู้ของเรา สังฆมณฑลต้าหลี่ (Dali หรือ Tali) อยู่ในเมืองต้าหลี่ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน

  • 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1929 ได้นับการแต่งตั้งเป็นมิสซัง
  • 13 ธันวาคม ค.ศ. 1931 ได้รับการแต่งตั้งเป็น Apostolic Prefecture of Dali (Tali)
  • 9 ธันวาคม ค.ศ. 1948 ได้รับการแต่งตั้งเป็นสังฆมณฑลต้าหลี่

ในด้านการปกครองมีข้อมูลบันทึกว่า บิชอปลูเซียน แบร์นาร์ด ลากอสต์ เป็นบิชอปปกครองสังฆมณฑลต้าหลี่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1948 จนกระทั่งประเทศจีนเปลี่ยนแปลงการปกครองและท่านถูกไล่ออกจากประเทศจีนในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1952 ปัจจุบันไม่มีข้อมูลบิชอปผู้ปกครอง

ปัจจุบันมีประชากร 3,212,339 คน คาทอลิก 5,097 คน (0.2%)

อาสนวิหารพระหฤทัย อยู่ทางตะวันตกของต้าหลี่ไม่ไกลจากตลาด ชาวฝรั่งเศสเป็นผู้สร้างใน ค.ศ. 1938 สภาปัตยกรรมแบบประเพณีจีน มีหลังคาสามส่วน

ระหว่างการปฏิวัติวัฒนธรรมในประเทศจีน วัดถูกทำลายอย่างหนัก และถูกปิดจนกระทั่ง ค.ศ. 1984 จึงได้รับการบูรณะโดยแผนกศาสนา และอยู่ในรายชื่อถือว่าได้รับการปกปักษ์รักษา เพราะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติ ตั้งแต่ ค.ศ. 1985

ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ได้เข้าไปในประเทศจีนสู่มณฑลยูนนาน ระหว่างปลายราชวงศ์ Ming (ค.ศ. 1368–1644) และต้นราชวงศ์ Qing ในปีที่ 35 ของ Kangxi Period แห่งราชวงศ์ Qing (ค.ศ. 1696) มีการสร้างวัดคาทอลิกในยูนนานและในปีที่ 23 ของ Daoguang Period (ค.ศ. 1843) มีการสร้างวัดบิชอปใน Yanjin County และได้ย้ายไปคุนหมิง ใน ค.ศ. 1881… ในปี ค.ศ. 1948 วัดคุนหมิงได้รับการแต่งตั้งเป็นวัดบิชอปแห่งยูนนาน

วัดต้าหลี่เป็นอาคารรูปแบบไม่ธรรมดาของจีน มีประตูทางเข้านำไปสู่ประตูที่ 2 ซึ่งเป็นด้านหน้าวัด มีไฟสีแดงประดับเสา เพดานสีฟ้ามีดาวประดับ เก้าอี้เป็นทรงจีน และพระแท่นเรียบๆ มีรูปพระคริสตเจ้า  กำแพงด้านหลังพระแท่นเป็นลักษณะจีน และมีอักษรจีนเขียนไว้ แปลว่า คาทอลิก คือ ความรัก (Catholic is Love)

ศาสนาคริสต์คาทอลิกในปัจจุบัน เป็นที่นิยมส่วนใหญ่ในคุนหมิง Zhaotong, Honghe, Wenshan, ต้าหลี่, Lijiang, Qujing, Diqing และ Dehong  Prefectures และ Municipalities (เทศบาลองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น) ชาวคริสต์มาจากสัญชาติ Han, Yi, Miao, Lisu และ Jingpo ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1996 มี 36 วัด ศาสนบริกร 43 คน

ที่วัดต้าหลี่มีมิสซาทุกเช้า เวลา 09.00 น. มีคริสตชนประมาณ 60 คน ร่วมพิธีวันอาทิตย์

ต้าหลี่เป็นเมืองเอกของการปกครองตนเองชนชาติไป่ ต้าหลี่ มณฑลยูนนานทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรน่านเจ้า ราวศตวรรษ 8-9 ต่อมาได้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรต้าหลี่ ปัจจุบันต้าหลี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจีน

โดย บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์
21 เมษายน ค.ศ.2014

ที่มา http://roadharma.com/2011/02/02/dali-catholic-church/

Dali_Catholic_Church_exterior
อาสนวิหารพระหฤทัย หลังปัจจุบันในสังฆมณฑลต้าหลี่
581
587
ภาพภายในอาสนวิหารพระหฤทัย สังฆมณฑลต้าหลี่
591-1