Skip to content

เมื่อ วันที่ 15-16 มีนาคม ค.ศ. 2014 ซิสเตอร์อรุณ ไพรขจี พร้อมกับซิสเตอร์และเยาวชนบ้านมารีนา รวม 27 คน เดินแสวงบุญที่ดอยช้าง จ.ลำพูน กับคุณพ่อจูเซปเป แบร์ตี เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี จ.ลำพูน และได้มีพิธีมิสซาร่วมกันบนดอย โดยใช้เวลาเดินเท้าไป 2 ชั่วโมง และกลับ 2 ชั่วโมง จากนั้นได้มีการแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้นำเอาพระวาจามาประยุกต์เข้ากับชีวิตภายในกลุ่ม

ซิสเตอร์อรุณ ไพรขจี ได้แต่งเพลงสำหรับปีผู้รับพระพร ชื่อ ปีแห่งพระพร ทำนองโดยคุณพ่อวีระเทพ วาทนะเสรี ซึ่งกำลังศึกษาต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์ และเยาวชนราชบุรีเป็นผู้ร้องเพลง

คณะมารีนาได้จัดค่ายกระแสเรียก ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21-23 มีนาคม มีเยาวชนผู้สนใจประมาณ 10 คน ต่อจากนั้นซิสเตอร์และเยาวชนผู้สนใจจะไปค่ายคำสอนที่วัดนักบุญเคียร่า จ.ลำพูน และใน จ.น่าน ต่อไป

ปีแห่งพระพร