Skip to content

ระมวลภาพบรรยากาศพิธี เสกวัดนักบุญเทเรซา บ้านป่าข้าวหลาม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2014