Skip to content

เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 2014 เวลา 10.00 น. บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้เป็นประธานเสกถ้ำแม่พระ, เสกวัดนักบุญยอแซฟ บ้านขุนสานอก และพิธีมิสซาร่วมกับบรรดาสัตบุรุษในหมู่บ้านและจากหมู่บ้านใกล้เคียง

วัดนักบุญยอแซฟ บ้านขุนสานอก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน อยู่ในเขตอภิบาลของเขตวัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ แม่แตง จ.เชียงใหม่ คุณพ่อชาญชัย เต็มอรุณรุ้ง เจ้าอาวาส และคุณพ่อคณะภราดาน้อยกาปูชิน ที่จะมารับหน้าที่งานอภิบาลเขตนี้ต่อไป

หมู่บ้านขุนสานอกก่อตั้งประมาณปี ค.ศ.1957 โดยมีนายน่าทูเป็นผู้เข้ามาก่อตั้ง ต่อมาปี ค.ศ. 1985 คุณพ่อปีเตอร์ ซัลลา, ครูสุชาติ และครูมุดิ ได้เข้ามาสอนคำสอนและล้างบาปให้กับคริสตชนที่กลับใจ ซึ่งในขณะนั้นมี 4 หลังคาเรือน

ปี ค.ศ. 2004 ได้สร้างวัดขึ้นโดยชาวบ้านขุนสานอกช่วยกันหาทุนในการก่อสร้าง และได้ปรับปรุงในปีนี้เอง โดยคุณพ่อชาญชัย เต็มอรุณรุ้ง เป็นผู้ดำเนินการ ปัจจุบันมีคริสตชนทั้งหมด 19 หลังคาเรือน จำนวน 67 คน รับศีลล้างบาปแล้ว 49 คน หัวหน้าคริสตชน คือ นายแหลม แซ่โดะ และครูคำสอนที่รับผิดชอบดูแลหมู่บ้านนี้ คือ ครูสุชาติ ลาทู

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง