เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 23 ก.พ.2014 ที่ผ่านมา เขต 1 ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดกีฬาปัสกาคัพ ครั้งที่ 8 ณ บ้านดอนบอสโก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในหัวข้อรณรงค์มหาพรต ปี ค.ศ.2014

 

“แม้ทรงร่ำรวย พระองค์ก็ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจน เพราะเห็นแก่ท่าน
เพื่อท่านจะได้ร่ำรวย เพราะความยากจนของพระองค์” (2 โครินธ์ 8:9)

 

คุณพ่อศศิน โหม่โพ จิตตาธิการเยาวชนเขต 1 เชียงใหม่ คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหกุลธร จิตตาภิบาลเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ คุณพ่อบัญชา เจ้าอาวาส วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ของคริสตชน ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้เป็นประธานในมิสซาขอบพระคุณ คุณพ่อชาญชัย เต็มอรุณรุ้ง มาเป็นประธานเปิดกีฬาปัสกาคัพ โดยมี บร.จิตติ ซิสเตอร์บ้านมารีนา ซิสเตอร์แม่ปอน แผนกงานเยาวชนเชียงใหม่ และพี่เลี้ยงเยาวชนศูนย์ต่างๆได้ร่วมการจัดกีฬาปัสกาคัพครั้งที่ 8 ที่บ้านดอนบอสโกเชียงใหม่ มีเยาวชนเข้าร่วมกีฬาปัสกาคัพ กว่า 300 คน

ขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ให้ทุนทรัพย์ในการจัดกีฬาปัสกาครั้งนี้ โดยเฉพาะคุณพ่อศศิน โหม่โพ, คุณพ่อชูชาติ, คุณพ่อเอกสิทธิ์, กลุ่มพลมารี, กลุ่มบุญราศรีนิโคลาส และกองบุญข้าว ทำให้งานจบลงไปด้วยดี ขอให้ทุกท่านได้รับพรจากพระเยซูเจ้า และขอให้เยาวชนทุกท่านได้เตรียมตัวเตรียมใจเข้าสู่เทศกาลมหาพรตอย่างดีด้วยนะครับ

Recommended Posts