สวัสดี

พี่น้องที่รัก จากคุณพ่อวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน เมื่อปี 2011 พ่อได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ให้ไปเรียนต่อวิชาปรัชญา เพื่อจะได้กลับมาสอนที่บ้านเณรใหญ่แสงธรรม นครปฐม โดยได้รับทุนสนันสนุนจาก Fidei donum ซึ่งเป็นโครงการที่ก่อตั้งมาประมาณ 20 กว่าปีแล้ว ที่บรรดาบาดหลวงสังฆมณฑลของสังฆมณฑลเวโนน่า (Verona) ซึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศอิตาลี ได้ส่งบาดหลวงบางคนไปช่วยทำงานในสังฆมณฑลต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นเช่นประเทศคิว บราซิล เป็นต้น ซึ่งหนึ่งในประเทศเหล่านี้ คือ ประเทศไทย ซึ่งเป็นสังฆมณฑลเชียงใหม่นั่นเอง ปัจจุบัน บาดหลวงฟีเด โดนูม เหล่านี้ ทำงานอยู่ที่วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม และวัดนักบุญ ฟรังซิส อัสซีซี ลำพูน ได้มอบทูนให้บาดหลวงสังฆมณฑลของเราบางคนไปเรียนต่อเพื่อจะได้กลับมาช่วยเหลือพระศาสนจักรท้องถิ่นต่อไป

ก่อนเริ่มเรียนปรัชญา พ่อได้เรียนภาษาอิตาเลียน 1 ปี ที่เวโรน่า แล้วพ่อเรียนที่กรุงโรม ในปีแรกนี้ พ่อพักที่วัดอัครสาวก เมืองเวโรน่า มีคุณพ่อเจ้าอาวาส ชื่อ คุณพ่อเอสซีโอ ฟาลาเวย่า ทั้งพ่อและครอบครัวของพ่อเขาได้ดูแลพ่อและคอยช่วยเหลือทุกอย่างไม่ว่า เรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์หรืออาหารการกินทั้งหมด พ่อไม่เคยขาดอะไรเลยเวลาอยู่ที่นี่ พ่อไปเรียนภาษาที่โรงเรียน Lingua it เป็นโรงเรียนสอนภาษา มีเพื่อนมากมายจากทั่วยุโรปที่สนใจมาเรียนภาษาอิตาเลียนกัน

วันที่ 6 ตุลาคม ปี 2012 พ่อได้เดินทางเข้าสู่กรุงโรม เพื่อเรียนวิชาปรัชญาที่มหาวิทยาลัยอูร์บาเนียอานา ซึ่งบริหารโดยองค์กรแพร่ธรรมสู่พระศาสนจักรสากล หรือเรียกว่า โปรปากาดา ฟีเด เป็นที่ที่บาดหลวงและซิสเตอร์จากทั่วโลกมาเรียน มาศึกษาเพื่อกลับไปทำงานตามความเป็นของพระศาสนจักรท้องถิ่น พ่อเรียนที่นี่เป็นเวลา 2 ปี และ 6 เดือนต่อมาพ่อก็ทำวิทยานิพนธ์และป้องกันวิทยานิพนธ์ พ่อจบบริบูรณ์เมื่อวันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014

เมื่อมาทบทวนชีวิตตลอด 3 ปีครึ่งที่อิตาลีนี้ พ่อบอกได้คำเดียวว่า เป็นช่วงเวลาแห่งพระพรและประสบการณ์แห่งความเชื่อทั้งหมด เพราะมีพระพรมากมายคอยเกื้อหนุนพ่อให้ทำหน้าที่นี้และเรียนรู้ถึงความอ่อนแอและความทุกข์ยากลำบากให้ชีวิตที่ไม่เคยประสบมาก่อน ประสบการณ์เหล่านี้ เรียกร้องความเชื่อและความไว้วางใจในพระเป็นเจ้าอย่างมาก พร้อมทั้งเป็นโอกาสในการเปิดมุมมองชีวิตของตนเองต่อผู้อื่นที่เดินทางและเรียนด้วยกัน พ่อมีเพื่อนสองคนจากทวีปอัฟริกา พระเป็นเจ้าได้เรียกกลับไปขณะที่กำลังหน้าที่ในฐานะนักศึกษาในคณะเดียวกับพ่อ ชีวิตที่นี่ เป็นชีวิตที่ท้าทายและรอให้เราเข้าเผชิญเสมอ

สุดท้ายนี้ ขอโมทนาคุณพระเป็นเจ้าที่ได้เรียกและเลือกพ่อให้ทำหน้าที่นี่ ผ่านทางเสียงของผู้ใหญ่ พ่อได้ตอบรับ ซึ่งพระพรของพระเป็นเจ้าเพียงพอสำหรับการเรียนของพ่อเสมอ ผ่านทางบุคคลมากมายที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจ โดยเริ่มจากบิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ บรรดาเพื่อนบาดหลวงสังฆมณฑลเชียงใหม่ บรรดาบาดหลวงพื้นเมืองแห่งตรีเวเนโต้ บรรดาซิสเตอร์คณะต่าง ๆ รวมทั้งพี่น้องสัตบุรุตทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าคำภาวนาและปัจจัยต่างๆ ขอพระเป็นเจ้าได้ตอบแทนน้ำใจดีของทุกคน ความสำเร็จและความยินดีที่พ่อได้รับนี้ ก็เป็นความสำเร็จและความยินดีของพี่น้องทุกคนเช่นเดียวกัน

ขอพระเป็นเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน

เขียนโดยคุณพ่อวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ณ เวโรน่า

Recommended Posts