Skip to content

วันที่ 23-26 มกราคม 2014 ณ แจ้ห่ม จ.ลำปาง อบรมผู้นำยุวธรรมทูตนอกโรงเรียน ระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2014 ณ แจ้ห่ม ลำปาง เมื่อวันที่ 23-26 มกราคม 2014 ที่ผ่านมาซิสเตอร์เอลิซาเบ็ธ (เบทตี้) ผู้ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับยุวธรรมทูตนอกโรงเรียนได้จัดอบรมผู้นำเพื่อให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์และดูงานในเขตวัดของแจ้ห่มซึ่งมีกลุ่มอยู่แล้วที่ซิสเตอร์ได้สร้างกลุ่มขึ้นมาได้แก่กลุ่มยุวธรรมทูตบ้านใหม่พัฒนา(หมู่บ้านม้ง) กลุ่มยุวธรรมทูตบ้านไร่กลาง(หมู่บ้านลาหู่) กลุ่มยุวธรรมทูตบ้านไร่เหนือ (กลุ่มคนเมือง) กลุ่มยุวธรรมทูตบ้านผาอาง (กลุ่มคนเมือง)

  ซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มเล็กๆ 3 – 15 คน บางกลุ่มเป็นยุวธรรมทูตและบางกลุ่มกลายเป็นเยาวธรรมทูตแล้ว สำหรับความหมายของยุวธรรมทูตคือ ยุว หมายถึงยุวชน หรือเด็กที่ยังไม่ได้เป็นวัยรุ่นเต็มตัว ธรรม คือความดีหรือคำสอนของพระเยซูเจ้า และทูตคือ ตัวแทนหรือผู้แทน เมื่อเอามารวมกันแล้วหมายถึง กลุ่มตัวแทนยุวชนที่จะนำความดีและคำสอนของพระเยซูเจ้าไปเล่าให้คนอื่นฟังต่อไป สำหรับ เยาวธรรมทูตคือ เยาวชนหมายถึงเยาวชนหรือผู้เป็นมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์และเป็นวัยรุ่นเต็มตัว ธรรมคือความดีหรือคำสอนของพระเยซูเจ้า และทูตคือ ตัวแทนหรือผู้แทน เมื่อมารวมกันแล้วหมายถึง ตัวแทนเยาวชนที่จะนำคำสอนและข่าวดีของพระเยซูเจ้าเพื่อจะไปแพร่ธรรมให้คนอื่นได้รับรู้กันต่อๆไป สโกแกนของยุวธรรมทูตคือ

“เพื่อนช่วยเพื่อน พาเพื่อนมารู้จักพระเยซู”

การทักทายของ ยุวธรรมทูตทั่วโลกคือ “เด็กๆทั่วโลก” ตอบ “เราเป็นเพื่อนกัน”

ในการอบรมผู้นำยุวธรรมทูตครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 8 คนจากตัวแทนครูคำสอน ซิสเตอร์และเยาวชน ระบบการอบรมมีทั้งซิสเตอร์และบรรดากลุ่มน้องยุวธรรมทูตได้เป็นวิทยากรร่วมกัน ได้รับทั้งทฤษฎีและได้เห็นภาคปฎิบัติซึ่งแต่ละหมู่บ้านนั้นก็ไม่ได้เป็นชนเผ่าเดียวกัน และน้องยุวธรรมทูตเองบางคนก็ไม่ได้เป็นคาทอลิกด้วยแต่สามารถทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเต็มที่และมีความสุข

สำหรับค่ำคืนวันที่ 25 มกราคม 2014 นั้นเป็นการฉลองปีใหม่ร่วมกันระหว่างกลุ่มคาทอลิกและกลุ่มพี่น้องนิกายเซเว่นเดย์ด้วย กิจกรรมที่ทำร่วมกันได้แก่การสวดภาวนาร่วมกัน การตกปลาเล่นเกม และการแลกของขวัญพร้อมกันรับประทานอาหารว่างร่วมกันซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองนิกายนี้ด้วย

เป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้รับรู้เกี่ยวกับกลุ่มยุวธรรมทูตในเขตวัด ซึ่งซิสเตอร์ได้แบ่งปันให้ฟังว่าปกติบางสังฆมณฑลจะมีกลุ่มยุวธรรมทูตในโรงเรียนและตามศูนย์ต่างๆแต่กลุ่มที่ผมไปสัมผัสมานั้นเป็นกลุ่มยุวธรรมทูตในเขตวัดและเป็นกลุ่มเล็กๆซึ่งน้องๆเองจะแบ่งปันกันและชักชวนเพื่อนๆมาร่วมกิจกรรม มาอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน เล่นด้วยกัน แบ่งปันซึ่งกันและกันและไม่อายที่จะเป็นผู้แพร่ธรรม

ขอขอบคุณ คุณพ่อบรูโน รอสซี่ คุณพ่อเจ้าอาวาส, คุณพ่อราฟาแอล ซันโดนา, ซิสเตอร์เอลิซาเบ็ธ (เบทตี้) และพี่แอร์ด้วยที่ให้การต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นและดูแลพวกเราอย่างดีครับ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง