Skip to content

คุณ พ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เป็นประธานในพิธีเปิดปีผู้ได้รับพระพรแห่งความเชื่อของวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร อ.แม่ริม ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2014 ซึ่งตรงกับวันฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง และยังเป็นวันระลึกถึงบุญราศีคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ในอดีตเมื่อประมาณ 80 ปีก่อนนี้คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิดได้เคยมาที่วัดแม่ริมและมีส่วนเสริมสร้างความเชื่อให้เกิดขึ้นในชุมชนวัดแห่งนี้ด้วย

พิธีกรรมในวันนี้เริ่มต้นด้วยทุกคนมารวมตัวกันที่ซุ้มประตูซึ่งจัดขึ้นที่หน้าวัด จากนั้นคุณสมพัตร ทรายคำ ซึ่งเป็นประธานสภาภิบาลได้กล่าวจุดประสงค์ของการเปิดปีและวันฉลองในวันนี้ จากนั้นคุณพ่อเจ้าวัดตัดริบบิ้นเปิดงานและได้พรมน้ำเสกให้กับสัตบุรุษเพื่อระลึกถึงศีลล้างบาป จากนั้นทุกคนจุดเทียนและเดินแห่เข้าไปในวัดพร้อมกัน ในระหว่างมิสซาได้มีพิธีโปรดศีลล้างบาปของน้องเซซีลีอา พวงชมพู แลเชอร์ และในตอนท้ายมิสซาได้มีการเคารพพระธาตุของบุญราศีคุณพ่อบุญเกิด กฤษบำรุง พร้อมกับคุณพ่อเจ้าอาวาสได้แจกเหรียญรูปนักบุญยอแซฟเป็นที่ระลึกโอกาสที่จบปีแห่งการฉลอง 80 ปีวัดแม่ริม (1933-2013)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง