Skip to content

วัน ที่ 11 มกราคม 2014 นักศึกษาของศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ชั้นปีที่ 1 (รุ่นที่ 19) มอบความสุขให้กับเด็กๆมูลนิธิพรสวรรค์โอกาสวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมสันทนาการและเกมส์ให้กับเด็กๆ ของมูลนิธิพรสวรรค์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ทุกคนสนุกสนาน และรับประทานอาหารว่างอย่างเอร็ดอร่อย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง