Skip to content
08OrdinarioA1

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง
12 มกราคม 2014

บทอ่าน อสย 42: 1-4, 6-7 ; กจ 10: 30-38 ; มธ 3: 13-17

หัวข้อ พิธีล้างของพระเยซูเจ้าเริ่ม “ยุคใหม่” ยุคใหม่นี้ คือ “สิ่งสร้างใหม่” พระเยซูเจ้าทรงเป็นอาดัมใหม่

Ann Thomas อยู่กับเพื่อนชื่อ Betty เดินซื้อของเก่า ณ สถานที่แห่งหนึ่ง แอนไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจ แต่เบตตี้เหลือบไปเห็นไม้กางเขนเก่าๆ อันหนึ่ง หยิบขึ้นมาดูก็รู้ว่าทำด้วยเงินเก่าแก่ เป็นของมีค่า

เมื่อเบตตี้กลับบ้าน เธอก็ทำความสะอาด จนรู้ว่ากางเขนเป็นของมีค่า ลูกชายของเบตตี้อายุ 7 ขวบ หยิบกางเขนขึ้นมาดูด้วยความเคารพเป็นเวลานานแล้วร้องไห้ แม่ถามว่าร้องไห้ทำไม เด็กตอบว่า “ผมกำลังดูพระเยซูถูกตรึงไม้กางเขน”

สามคนมองกางเขนอันเดียวกัน คนหนึ่งเฉยๆ อีกคนเห็นเป็นของมีค่า คนที่สามเห็นพระเยซูเจ้า

เรื่องไม้กางเขนก็เป็นจริงเกี่ยวกับพระวรสาร 3 คนฟังพระวรสารเรื่องเดียวกัน แต่เกิดผลลัพธ์แตกต่างกัน คนแรกเพียงแต่ฟังเรื่องราว และไม่มีอะไรเกิดขึ้น คนที่สองฟังและพยายามเรียนรู้ความหมาย คนที่สามฟัง พยายามเรียนรู้ความหมาย และพยายามประยุกต์เข้ากับชีวิต

ให้เรานำ 3 วิธีมาใช้กับพิธีล้างของพระเยซูเจ้า

วิธีแรก เราแค่ฟังเรื่องราว รู้ว่านักบุญยอห์นทำพิธีล้างให้พระเยซูเจ้า มี 3 เหตุการณ์เกิดขึ้น คือ ท้องฟ้าเปิดออก พระจิตเสด็จลงมา และมีเสียงจากสวรรค์

วิธีที่สอง พยายามเรียนรู้ความหมายของเรื่องนี้ ท้องฟ้าเปิดออก ตามความเข้าใจของชาวยิวโบราณ ท้องฟ้าแยกสวรรค์กับแผ่นดิน ถ้าพระเจ้าทรงต้องการเสด็จมาสู่โลก ก็ต้องผ่านท้องฟ้าที่กั้นอยู่ ดังที่ประกาศกอิสยาห์ได้เคยขอพระเจ้าให้ช่วยไถ่กู้โลกจากบาป เคยกล่าวกับพระเจ้าว่า “ทำไมพระองค์ไม่ทรงแหวกท้องฟ้าและเสด็จลงมาเล่า” (อสย 63: 19) สดุดี 144: 5-7 ก็เช่นกัน “ข้าแต่พระยาเวห์ โปรดทรงเอียงท้องฟ้า และเสด็จลงมา… ช่วยข้าพเจ้า”

ภาพลักษณ์ของการเปิดท้องฟ้า หมายความว่า พระเจ้าทรงฟังคำภาวนาของประชาชน พระองค์กำลังเสด็จมาช่วยพวกเขา กล่าวคือ ยุคใหม่เริ่มขึ้นบนแผ่นดินแล้ว

ภาพลักษณ์ที่สอง พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระเยซูเจ้าและเหนือน้ำ เหมือนในหนังสือปฐมกาลที่บรรยายการเนรมิตสร้างโลกว่า “พระจิตของพระเจ้า (ลมพายุแรงกล้า) พัดอยู่เหนือน้ำ” (ปฐก 1: 2)

ภาพลักษณ์ของพระจิตเคลื่อนไหวเหนือพระเยซูเจ้าและเหนือน้ำ บ่งบอกถึงยุคใหม่เริ่มแล้ว นั่นคือ สิ่งสร้างใหม่ หรือ การสร้างใหม่ของโลก

ทำให้เรามาถึงภาพลักษณ์สุดท้าย คือ เสียงจากสวรรค์กล่าวว่า “ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา” หมายถึง พระเยซูเจ้าเป็นบุตรของพระองค์ พระเยซูเจ้าเป็นอาดัมใหม่แห่งการสร้างใหม่ นักบุญเปาโลเปรียบพระเยซูเจ้ากับอาดัม ดังนี้

“อาดัมมนุษย์คนแรกถูกสร้างขึ้นเป็นสิ่งมีชีวิต อาดัมคนสุดท้าย (พระเยซูเจ้า) เป็นจิตซึ่งประทานชีวิต… มนุษย์คนแรก (อาดัม) มาจากดิน อาดัมคนที่สองมาจากสวรรค์… เราเกิดมามีลักษณะเหมือน (อาดัม) คนฝ่ายโลกฉันใด เราก็จะมีลักษณะเหมือนคนจากสวรรค์ (พระเยซูเจ้า) ฉันนั้น (1 คร 15: 45-49)

ดังนั้นเราสามารถสรุปความหมายของพิธีล้างของพระเยซูเจ้าในแม่น้ำจอร์แดน ว่าเป็นจุดเริ่มยุคใหม่ในประวัติศาสตร์ ยุคใหม่นี้หมายถึงสิ่งสร้างใหม่ ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงเป็นอาดัมใหม่

ตอนนี้มาถึงขั้นที่ 3 ของเรื่องพิธีล้างของพระเยซูเจ้า กล่าวคือ นอกจากฟังเรื่องนี้ เราเรียนรู้ความหมายลึกขึ้นของเนื้อเรื่อง สัมพันธ์กับชีวิตของเรา และดำเนินชีวิตอย่างไร

วิธีหนึ่งก็คือ ทำตามแบบที่บ๊อบบี้ เด็กอายุ 7 ขวบ ที่ทำต่อไม้กางเขนเงิน เราสามารถไตร่ตรองเรื่องนี้ในใจและภาวนา ยกตัวอย่าง ไตร่ตรองเรื่องสิ่งสร้างใหม่ ที่ได้เริ่มจากพิธีล้างของพระเยซูเจ้า เราแต่ละคนได้รับศีลล้างบาปแล้ว เมื่อเราได้รับศีลล้างบาป ท้องฟ้าเปิดออก พระจิตเจ้าเสด็จมาเหนือเรา และมีเสียงจากสวรรค์กล่าวว่า “ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา”

นักบุญเปาโลเขียนถึงคริสตชนใหม่ว่า “เมื่อรับศีลล้างบาป ท่านทั้งหลายถูกฝังพร้อมกับพระคริสตเจ้า และกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสตเจ้า… ในอดีตท่านตายแล้ว เพราะบาป… แต่พระเจ้าโปรดให้ท่านมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” (คส 2: 12-13)

นักบุญเปาโลอธิบายประยุกต์เรื่องพิธีล้างของพระเยซูเจ้ากับชีวิตของเราคริสตชน พ่อขอจบด้วยคำพูดของนักบุญเปาโลว่า “ถ้าท่านทั้งหลายกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสตเจ้าแล้ว ก็จงใฝ่หาแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบนเถิด… จงคิดถึงแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบน อย่าพะวงถึงสิ่งของบนแผ่นดินนี้… ชีวิตของท่านก็ซ่อนอยู่กับพระคริสตเจ้า เมื่อพระคริสตเจ้าองค์ชีวิตของท่านจะทรงสำแดงพระองค์ เมื่อนั้นท่านจะปรากฏพร้อมกับพระองค์ ในพระสิริรุ่งโรจน์ด้วย” (คส 3: 1-4)

บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Sunday Homilies Year A
โดย Mark Link, SJ. (2010), หน้า 102-105.

หมายเหตุ : วันที่ 12 มกราคม ระลึกถึงบุญราศีคุณพ่อนิโคลัส บุญเกิด กฤษบำรุง