Skip to content

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2013 เขตวัดนักบุญไมเกิ้ลการีกอยส์ เชียงดาว จัดฉลองวัดนักบุญอันนา หมู่บ้านหนองเชียว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นวัดสาขาของเขตเชียงดาว เป็นหมู่บ้านพี่น้องเผ่าลาหู่ และก่อนวันฉลองได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับความเชื่อให้กับคริสตชนในหมู่บ้านโดยคุณครูจงดี วงศ์จอมพร, คุณถาวร กัมพลกูล และ คุณสรัญญา

ส่วนในวันฉลองนั้นมีลูกหลานญาติพี่น้องที่ไปอยู่ตามที่ต่างๆ กลับมาร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณเป็นจำนวนมาก ทำให้บรรดาญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ในหมู่บ้านต่างรู้สึกมีกำลังใจที่ญาติพี่น้องลุกหลานกลับมาร่วมสวดภาวนาและฉลองวัดประจำปีของหมู่บ้าน นอกจากนั้นแล้วยังมีกลุ่มนักขับร้องจากวัดนักบุญยูดาห์ธันเดอัส บ้านปางเบาะ มาช่วยขับร้องเพลงประสานเสียงในพิธีอย่างไพเราะประทับใจผู้ร่วมในพิธีอย่างดี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง