Skip to content

เมื่อ วันที่ 14 กรกฎาคม 2013 ที่ผ่านมา คุณพ่ออนุพงศ์ ดำรงอุษาศีล และคุณพ่อคำมา อำไพพิพัฒน์ ได้ร่วมกันทำพิธีสวดภาวนาต้อนรับ คุณลุงและเชอ ต่ากุย เข้ามาเป็นคริสตชนสำรอง

คุณลุงเป็นชาวปกาเกอะญอ หมู่บ้านดอย อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งลูกชายของคุณลุงได้เข้ามาเป็นคริสตชนสำรองเมื่อ 3 ปีก่อนหน้านี้แล้ว โดยมีพี่น้องคริสตชนจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาร่วมสวดภาวนาเป็นกำลังใจให้กับคุณลุงด้วย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง