Skip to content

สารจากคุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ รายงานมาว่าในปีการศึกษา 2013 นี้ ศูนย์โม้งคาทอลิกมีจำนวนนักศึกษา 24 คน แบ่งเป็น นักศึกษา กศน.14 คน นักศึกษาภาคปกติ 5 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 คนและในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ครูวสันต์ ท่อเสถียรธรรม ซึ่งได้เรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเมื่อปีที่แล้ว ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นที่เรียบร้อย จึงขอแสดงความยินดีด้วย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง