Skip to content

การประชุม CBF -SEA ที่คูชิง (วันที่ 3)

13 มีนาคม 2024

13 มีนาคม 2024

9 โมงเช้าวันนี้ อ.มนต์สิงห์ ได้เตรียมรายงานกิจกรรมเด่นของคณะกรรมการพระคัมภีร์ไทย เป็นคลิปวีดีโอ 9.45 นาที เป็นภาษาอังกฤษ สมาชิกชมว่าดีมาก

9.20 น. หนังสือ Identity : Identified เป็นหนังสือคำสอนเยาวชน มี 24 หัวข้อ ตอบคำถามเยาวชน อาศัยข้อความบางตอนจากพระคัมภีร์ คำสอนของพระศาสนจักรและมีประสบการณ์ของเยาวชน (นิวซีแลนด์) ใน QR code เป็นภาษาอังกฤษ น่าสนใจครับ อินโดนีเซียแปลแล้ว อาร์คบิชอป ไซม่อน โป เป็นผู้นำเสนอ ได้มอบให้คนละ 1 เล่ม

11.00 น. คุณแคลร์ เวสวูด (ผู้หญิงเสื้อแดงในรูป) จากคณะกรรมการสภาบิชอปของมาเลเซีย สิงคโปร์-บรูไน แบ่งปันเรื่อง วิกฤตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อ้างอิง Laudato Si มีข้อมูลชัดเจนว่า ทุกคนต้องเริ่มช่วยแก้ไข พ่อคิดถึง ดร.สุนทร วงศ์จอมพร และการรวมพลัง รักษ์โลก 2024-2025 ของเรา

14.45 น. กิจกรรมเด่นของเมียนมา และอินโดนีเซีย

15.10 น. บร.คาร์โล ชาวฟิลิปปินส์ เลขาของ CBF-SEA พูดถึง 2-3 ปี ช่วงระบาดใหญ่ของโควิด 19 ไม่สามารถจัดอบรมด้านพระคัมภีร์ได้แบบปกติ ได้คิดถึงพระวาจา ที่พระเจ้าตรัสกับชายมือลีบว่า “จงยืดมือออก” เขาจึงเริ่มจัดอบรมออนไลน์ มีคนสนใจมากกว่าจัดการอบรมตามปกติเสียอีก

คุณบอย จากกัมพูชา ได้รับการอบรมด้านเทววิทยาและสื่อมวลชนจากฝรั่งเศส รับผิดชอบงานพระคัมภีร์ ได้แบ่งปันการทำเวบไซต์ของเขา น่าชื่นชมมาก เพราะเขารู้เนื้อหาและเทคนิค จึงทำเอง ประหยัดการจ้างคนอื่นทำ

17.00 น. เราเดินทางไปร่วมมิสซาที่อาสนวิหารนักบุญโยเซฟ ชมการก่อสร้างวัดนักบุญเปโตร 4 ปีแล้วจะเสร็จปลายปีนี้ ชมสุสาน และบ้านเณรใหญ่ของคูชิง มีเณร 26 คน

19.30-20.30 น. ประชุมกลุ่ม 3 กลุ่ม เรื่องที่การประชุมใหญ่ที่อาร์เจนติน่าขอให้เราทำและฟัง 2 หัวข้อวันนี้ ควรทำอะไร

การประชุมแบบนี้ ดีกว่าทางซูม เห็นหน้า เห็นตา ฟังข้อมูล ตัวอย่างของการดำเนินกิจกรรมแม้มีโควิด แต่เราก็ใช้สื่อสารปัจจุบัน พระวาจาของพระเจ้า ก็ได้รับการประกาศและให้กำลังใจผู้คนมากกว่าปกติเสียอีก

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน)