Skip to content

สามเณรบนสนามบาสส่งเสริมกระแสเรียกบาทหลวงได้ไหม

"ชีวิตของผมในบ้านเณร เผยแสดงความจริงกับผมว่าสนามบาสเก็ตบอลเป็นสถานที่ดีที่สุด เป็นสะพานเชื่อมระหว่างพระศาสนจักร และชายอเมริกันรุ่นใหม่"

เราเคยชมภาพยนตร์มากมายเกี่ยวกับบ้านเณร แสดงชีวิตของหนุ่มที่ศึกษาอบรม เพื่อเป็นบาทหลวง เดี๋ยวนี้ มีสารคดีใหม่ชิ้นหนึ่งที่ตอบคำถามว่า อะไรถ้าบรรดาสามเณรเล่นบาสเก็ตบอล

ภาพยนตร์ชื่อ “Souls in the Game” (จิตวิญญาณในเกม) เป็นสารคดีใหม่เกี่ยวกับบรรดาสามเณรที่บ้านเณรเซนต์จอห์น บางคนไม่เคยเล่นบาสเลยในชีวิต มารวมทีมแข่งขันบาสเก็ตบอลระดับชาติ (สหรัฐ) สำหรับสามเณร

ภาพยนตร์สารคดี 30 นาที ก็เน้นธรรมชาติของการแข่งขันกีฬา แต่มีเน้นถึงสัมพันธภาพของบรรดาสามเณร และมุมมองชีวิต

อัครสังฆมณฑลบอสตัน และสามเณรราลัยเซนต์จอห์น ผลิต” Souls in the Game” บอกเรื่องราวการอบรมสามเณรนอกห้องเรียน

เมื่อคุณพ่อปีเตอร์ ชีริปา ได้ก้าวเดินสู่สังฆภาพ เขาไม่เคยมีความคิดว่าบาสเก็ตบอล มีบทบาทในการอบรม เมื่อสร้างทีมบาสเก็ตบอลในบ้านเณรเซนต์จอห์น รัฐบอสตัน การเล่นบาสเก็ตบอล ให้ประสบการณ์ที่ดี ในฐานะสามเณรคนหนึ่ง

คุณพ่อปีเตอร์ ชีริปา บวชเป็นบาทหลวงในปี 2023 เขาพูดเกี่ยวกับการเล่นบาส ได้ช่วยสร้างสะพาน ระหว่างช่องว่างของวิถีชีวิต สองแบบ ที่แตกต่างกัน

เมื่อเข้าบ้านเณร ผมชอบเรียนสิ่งที่ โป๊ป ยอห์น ปอล ที่ 2 กล่าวเกี่ยวกับมนุษย์ชาติของบาทหลวง ต้องเป็นสะพานสู่พระคริสตเจ้า และไม่ใช่อุปสรรค

ปราศจากปัญหา เวลาของผมในบ้านเณรเผยแสดงความจริงแก่ผมว่า สนามบาสเก็ตบอล เป็นสถานที่ดีที่สุด เพื่อเชื่อมระหว่างพระศาสนจักร และชายอเมริกันสมัยใหม่ ช่วยสร้างสัมพันธภาพกับบรรดาพี่น้องสามเณรทั่วประเทศ ช่วยงานอภิบาลผู้ชายในเขตวัด การกีฬา เป็นส่วนสำคัญของมนุษย์ สอนสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆแก่เรา

สังฆานุกร มาร์เชโล แฟร์รารี่ ตัวเด่นอีกคนในสารคดีนี้ ยังกำลังศึกษาในบ้านในเซนต์จอห์น แสดงความเห็นว่า

“เราตื่นเต้นที่จะแสดงให้เขตวัดสนใจความเชื่อของเยาวชน โดยมาร่วมการแข่งขันบาสเก็ตบอล คุณจะเห็นอนาคตของพระศาสนจักร มีชายหนุ่มจำนวนมาก มีชีวิตชีวาปิติยินดีในพระวรสาร และกำลังติดตามพระคริสตเจ้า”

J-P Mauro – published on 22/11/23 Aleteia

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์)