Skip to content

17 กันยายน โฟโคลาเร ไปฝาง ทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ป.1 - ม.3

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา กลุ่มโฟโคลาเรได้รับเชิญให้ไปทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ป.1-ม.3 จำนวน 76 คน ที่ศูนย์เยาวชนและเด็กที่วัดพระคริสต์แสดงองค์ อำเภอฝาง เชียงใหม่

หลังจากการเดินทางด้วยรถยนต์เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ผ่านเขาหลายลูกบนถนนอันคดเคี้ยวท่ามกลางธรรมชาติอันเขียวขจี เราได้มาถึงที่นัดหมายทันเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณโดยคุณพ่อปีเตอร์ นนทภัทร เมเยอร์ พระสงฆ์คณะเบธาราม

หัวข้อในวันนั้นคือ “ศิลปะแห่งความรัก” โดยการใช้ลูกเต๋าแห่งการรักซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในการเรียนรู้การรักแบบคริสตชนของเคียร่า ลูบิคผู้ก่อตั้งคณะโฟโคลาเร

เทคนิคการรักตามลูกเต๋านี้มีทั้งหมด 6 ด้าน คือ รักทุกคน รักเป็นคนแรก รักเสมอ รักซึ่งกันกันละกัน รักผู้อื่นเหมือนตนเอง ทำให้ตัวเองเป็นหนึ่งเดียวกับคนอื่น ทุกคนสนุกสนานและมีความสุข ในขณะที่เรียนรู้ความรักพื้นฐานแบบคริสตชนนี้

(Santa Agustilo)