Skip to content

บทเทศน์: น้อมรับการเรียกอันศักดิ์สิทธิ์ของเรา
โดยพระคาร์ดินัลชาร์ลส์ หม่องโบ - 23 มิถุนายน 2023

HOMILY: Embracing Our Divine Callings By Cardinal Charles Maung Bo - June 23, 2023

น้อมรับการเรียกอันศักดิ์สิทธิ์ของเรา: การพิทักษ์และการเลี้ยงดูกระแสเรียก

พระคัมภีร์: 2 โครินธ์ 11:18, 21-30 และ มัทธิว 6:19-23

บทเทศน์โดยพระคาร์ดินัลชาร์ลส์ หม่องโบ, SDB
ประธานสภาบิชอปแห่งเอเชีย

23 มิถุนายน 2023

พี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้า

ขอความสวัสดีจงมีแด่ทุกท่าน เป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นใจที่ได้เห็นพี่น้องหลายคนมารวมตัวกันที่นี่ในนามของพระเยซู เพื่อประกาศข่าวดีของพระองค์และสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นมาเป็นคนงานในสวนองุ่นของพระองค์

พ่อเชื่ออย่างยิ่งว่าการประชุมนานาชาติเซอร์ร่า 2023 เป็นความคิดริเริ่มของพระจิตเจ้า การปรากฏตัวของพระองค์อยู่เหนืออนุสัญญานี้ขณะที่เรามารวมกันที่นี่เพื่อใคร่ครวญถึงข้อความสำคัญสองข้อของพระคัมภีร์เกี่ยวกับหัวข้อของการพิทักษ์และการเลี้ยงดูกระแสเรียก พระคัมภีร์กล่าวว่าเท้าของผู้ที่นำข่าวดีนั้นสวยงาม พวกคุณทุกคนเป็นคนน่ารักที่นำข่าวดีมาให้ ขอให้ทุกท่านได้รับพระพร

เราต้องการคนงานสำหรับไร่องุ่น โลกต้องการกระแสเรียกมากขึ้น

พ่อไม่จำเป็นต้องพูดซ้ำ: โลกนี้เผชิญกับวิกฤตหลายมิติ ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนเราอยู่เสมอถึงวิกฤตเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม สงครามและการอพยพย้ายถิ่นยังคงเป็นอันตรายต่อศักดิ์ศรีของมนุษย์ ยุคนี้เป็นยุคแห่งบาดแผล เผ่าพันธุ์มนุษย์ถูกตรึงด้วยความอยุติธรรมและความเย่อหยิ่งของอำนาจ

นี่ต้องเป็นยุคของประกาศกและผู้ประกาศพระวรสาร: เช่นเดียวกับประกาศกในพันธสัญญาเดิม: เพื่อประกาศพระวรสาร เพื่อประณามอำนาจแห่งความมืด เราต้องการคนเลี้ยงแกะเช่นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสซึ่งหัวใจยังคงเต้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสวัสดิภาพของผู้ที่อยู่ใน ‘ขอบที่มีอยู่’ และปากของพวกเขาประกาศพระวรสารของพระเยซูอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

วันนี้เราได้ยินเสียงเรียกที่ชัดเจนของพระเยซู: ส่งคนงานไปที่การเก็บเกี่ยว พระองค์ทรงเรียกให้เรารับความท้าทายในการเป็นผู้พิทักษ์และดูแลกระแสเรียก

พ่อดีใจที่เซอร์ร่ายอมรับความท้าทายและมอบอำนาจนี้ เราต้องการชายและหญิงเพื่อเป็นพยานและผู้ประกาศพระวรสาร เราต้องการกระแสเรียกเพิ่มเติม ในโลกของความสัมพันธ์แบบสัมพัทธนิยมและการเบี่ยงเบนทางศีลธรรมอย่างเร่งด่วน เราต้องการชายและหญิงที่สามารถชี้นำโลกท่ามกลางพายุแห่งความเฉยเมย

การอ่านในวันนี้ทำให้เรามีป้ายบอกทาง แนวทางการดำเนินการ

พระคัมภีร์ของเราจาก 2 โครินธ์ 11:18, 21-30 และมัทธิว 6:19-23 ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความสำคัญของการเปิดรับการเรียกของเราและขุมทรัพย์นิรันดร์ที่รอคอยผู้ที่รับใช้อย่างซื่อสัตย์ ขณะที่เราสำรวจข้อความเหล่านี้ ให้เราเปิดใจรับการนำทางของพระจิตเจ้าและค้นพบข้อความลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ภายใน

พ่อจะพยายามแจกแจงองค์ประกอบต่างๆของปัญหากระแสเรียก

ตระหนักถึงความหลากหลายของกระแสเรียก:

กระแสเรียกคือการเรียกง่ายๆใน 2 โครินธ์ 11:18 อัครสาวกเปาโลพูดถึงความทุกข์ยากและการทำงานของท่านในการรับใช้พระคริสต์ ท่านเน้นย้ำว่าแม้ท่านอาจไม่ได้มีคารมคมคายหรือรูปร่างสูงส่งเหมือนคนอื่นๆ แต่ความทุ่มเทและความเสียสละของท่านก็ปรากฏชัด ข้อความนี้เตือนเราว่าพระเจ้าทรงเรียกบุคคลจากทุกสาขาอาชีพเข้าสู่กระแสเรียกที่แตกต่างกันเพื่อทำให้แผนการศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สำเร็จ ไม่ว่าคุณจะเป็นครู แพทย์ ศิลปิน ผู้ปกครอง หรือในอาชีพอื่นๆ งานของคุณมีศักยภาพที่จะนำเกียรติมาสู่พระเจ้าเมื่อทำด้วยความทุ่มเทและความรัก

การตระหนักถึงความไม่ยั่งยืนของความมั่งคั่งทางวัตถุ:

ในมัทธิว 6:19-23 พระเยซูทรงกำชับเราไม่ให้สะสมทรัพย์สมบัติไว้ในโลกที่แมลงและสนิมจะทำลาย แต่ให้จดจ่อกับการสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์ เป็นการย้ำเตือนอย่างอ่อนโยนว่าทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งชั่วคราวและสามารถดึงเราออกจากจุดประสงค์ที่แท้จริงได้ กระแสเรียกเกิดจากแรงบันดาลใจ ที่เห็นคริสตชนที่ดีปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้า กระแสเรียกของเราไม่ควรวนเวียนอยู่กับการสะสมความมั่งคั่ง อำนาจ หรือการประสบความสำเร็จทางโลกเพียงอย่างเดียว แต่ควรให้ความสำคัญกับการแสวงหาพระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่นแทน

ต้นทุนการเป็นสานุศิษย์:

พระเยซูทรงตรงไปตรงมา การเป็นสานุศิษย์มีค่าใช้จ่าย เมื่อย้อนกลับไปที่ 2 โครินธ์ 11:23-27 เราได้เห็นเรื่องราวของนักบุญเปาโลเกี่ยวกับความยากลำบากที่ท่านอดทนในฐานะผู้รับใช้ของพระคริสต์ ท่านเผชิญกับการเฆี่ยนตี การคุมขัง เรืออับปาง และภัยอันตรายนับไม่ถ้วนเพื่อเผยแพร่พระวรสาร นี่เป็นเครื่องเตือนใจที่ทรงพลังว่ากระแสเรียกมักจะต้องมีการเสียสละและอาจเกี่ยวข้องกับการท้าทายระหว่างทาง อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความยากลำบากของเรา พระกำลังของพระเจ้าได้รับการทำให้สมบูรณ์ และพระหรรษทานของพระองค์ค้ำจุนเรา

แสงสว่างภายใน:

มัทธิว 6:22-23 เปรียบดวงตาเป็นประทีปของร่างกาย พระเยซูทรงสอนว่าหากดวงตาของเราแข็งแรง ร่างกายของเราจะเต็มไปด้วยแสงสว่าง คำเปรียบเทียบนี้เรียกร้องให้เราตรวจสอบความตั้งใจและแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังกระแสเรียกของเรา เรากำลังแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและการยอมรับ หรือเราขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาอย่างแท้จริงที่จะรับใช้พระเจ้าและผู้อื่น? ความตั้งใจของเรากำหนดวิธีที่เราดำเนินการตามกระแสเรียกของเรา และกำหนดว่าเราจะนำแสงสว่างหรือความมืดมาสู่โลก

ขณะที่เราพิจารณาข้อความจาก 2 โครินธ์ 11:18, 21-30 และมัทธิว 6:19-23 เตือนว่ากระแสเรียกของเราไม่ได้เกี่ยวกับงานที่เราทำเท่านั้น แต่เกี่ยวกับวิธีที่เรารับใช้และถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกด้าน ของชีวิตของเรา กระแสเรียกของเราเป็นของประทานจากเบื้องบน และเมื่อเราน้อมรับด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน อุทิศตน ขอพระเจ้าอวยพระพรเราแต่ละคนเมื่อเราพยายามน้อมรับและทำให้กระแสเรียกของเราบรรลุผล และขอให้ชีวิตของเรากลายเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังการเปลี่ยนแปลงของการเรียกของพระผู้เป็นเจ้า อาเมน

พระศาสนจักรคาทอลิกปฏิบัติต่อกระแสเรียกด้วยความเคารพอย่างสูง โดยตระหนักว่ามาจากพระเจ้า เทววิทยาของกระแสเรียกคาทอลิกสะท้อนให้เห็นในการอ่านในปัจจุบัน

เทววิทยาคาทอลิกแห่งกระแสเรียก

กระแสเรียก มาจากคำภาษาละติน “vocare” แปลว่า “เรียก” หมายถึงการเรียกอันศักดิ์สิทธิ์และไม่เหมือนใครที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เราแต่ละคน ขณะที่เราเจาะลึกถึงเทววิทยาเบื้องหลังกระแสเรียก ให้เราเปิดใจรับพระจิตเจ้า แสวงหาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าเราจะน้อมรับและดำเนินชีวิตตามการเรียกของเราในพระศาสนจักรคาทอลิกได้อย่างไร

1. สร้างโดยมีวัตถุประสงค์:

หัวใจสำคัญของเทววิทยาแห่งกระแสเรียกอยู่ที่ความเชื่อที่ว่ามนุษย์แต่ละคนถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าโดยมีจุดประสงค์เฉพาะ ในปฐมกาล 1:27 เราได้รับการเตือนว่าเราถูกสร้างตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า รอยประทับอันศักดิ์สิทธิ์บนจิตวิญญาณของเราบ่งบอกว่าเราถูกเรียกให้สะท้อนถึงความรัก ความเมตตา และความดีงามของพระเจ้าในโลก ดังนั้น กระแสเรียกของเราจึงไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพหรือการงานเท่านั้น แต่เกี่ยวกับการตอบสนองแบบองค์รวมต่อการเรียกของพระเจ้าให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และการรับใช้

2. ศีลล้างบาป: รากฐานของกระแสเรียก:

ในพระศาสนจักรคาทอลิก การเดินทางสู่กระแสเรียกของเราเริ่มต้นด้วยศีลล้างบาป โดยผ่านศีลล้างบาป เราได้เริ่มเข้าสู่พระกายของพระคริสต์ เป็นสมาชิกในพระศาสนจักรของพระองค์ เราได้รับการเจิมและทำเครื่องหมายว่าเป็นพระองค์เอง มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์และเลียนแบบความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวของพระองค์ ศีลล้างบาปคือรากฐานในการสร้างกระแสเรียกเฉพาะของเรา เนื่องจากเป็นการเสริมพลังให้เรามีส่วนร่วมในพันธกิจของพระคริสต์และทำหน้าที่เป็นพยานของพระองค์ในโลก

3. การเรียกร้องสากลสู่ความศักดิ์สิทธิ์:

หนึ่งในคำสอนที่สำคัญของสังคายนาวาติกันที่สองคือการเรียกร้องสากลไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ ในพระธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนจักร (Lumen Gentium) เราเรียนรู้ว่าทุกคนที่รับศีลล้างบาป ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในสถานะใดในชีวิต ล้วนได้รับการเรียกให้เติบโตในความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งหมายความว่ากระแสเรียกของเราไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะบาทหลวง นักบวช หรือผู้ที่ได้รับเจิม ครอบคลุมผู้มีจิตศรัทธาทั้งคู่สมรส คนโสด และผู้ที่อยู่ในอาชีพต่างๆ แต่ละกระแสเรียกเสนอโอกาสพิเศษในการชำระตนเองให้บริสุทธิ์และมีส่วนร่วมในการสร้างพระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

4. การสังเกต: การฟังเสียงของพระเจ้า:

การพินิจพิเคราะห์เป็นสิ่งสำคัญของการเปิดรับกระแสเรียก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าในการอธิษฐานภาวนา การขอคำแนะนำจากพระคัมภีร์ คำสอนของพระศาสนจักร เราสามารถค้นพบเส้นทางที่สอดคล้องกับของประทาน ความหลงใหล และความต้องการของพระศาสนจักรและสังคมได้ผ่านการพินิจพิเคราะห์ โดยผ่านขั้นตอนนี้ทำให้เราแยกแยะได้ว่าพระเจ้าทรงเรียกเราสู่สังฆภาพ ชีวิตทางศาสนา การแต่งงาน ชีวิตโสด หรือกระแสเรียกเฉพาะ

5. มิติด้านกระแสเรียกของชุมชน:

กระแสเรียกไม่ได้เป็นเพียงการแสวงหาปัจเจกบุคคลแต่มีมิติของส่วนรวมด้วย ใน 1 โครินธ์ 12:12-27 เราได้รับการเตือนว่าเราเป็นส่วนต่างๆในพระกายเดียวของพระคริสต์ แต่ละกระแสเรียกมีบทบาทสำคัญในพันธกิจโดยรวมของพระศาสนจักร สังฆภาพและชีวิตทางศาสนามีความเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ ในขณะที่คู่แต่งงานเป็นตัวอย่างความรักของพระคริสต์และพระศาสนจักรในการอยู่ร่วมกัน คนโสดและผู้ที่ประกอบอาชีพต่างๆมีโอกาสเป็นพยานถึงการประทับอยู่ของพระคริสต์ในโลก เราร่วมกันสร้างความสอดคล้องที่กลมกลืนกัน ทำงานร่วมกันเพื่อนำความรักของพระเจ้ามาสู่โลก

ขณะที่เราไตร่ตรองเกี่ยวกับเทววิทยาที่อยู่เบื้องหลังกระแสเรียกในพระศาสนจักรคาทอลิก ขอให้เราจำไว้ว่าการตอบรับการเรียกของพระเจ้าไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่เป็นการเดินทางที่ยาวนานตลอดชีวิต ซึ่งต้องการความรู้สึกถ่อมตนอย่างลึกซึ้ง ความไว้วางใจ และการยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้า กระแสเรียกของเราคือของประทานและโอกาสในการมีส่วนร่วมในงานของพระเจ้าในเอเชีย เอเชียยังคงได้รับพระพร อาจจะเป็นบุตรและธิดาของทวีปอันกว้างใหญ่นี้ อาจมีความหวังที่ยิ่งใหญ่สำหรับศาสนาคริสต์ในโลก เราต้องนับพระพรและเตรียมพร้อมรับความท้าทาย

ให้พ่อแจกแจงพระพรของเอเชียในการเดินทางตามกระแสเรียก

พระพรของเอเชีย

1. สถิติสามเณราลัย: ในอดีต เอเชียแสดงให้เห็นการเติบโตของสถิติสามเณราลัย ประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนามได้รับการยอมรับว่ามีสามเณรจำนวนมาก ภูมิภาคเหล่านี้มีประสบการณ์ มีความวิตกกังวล แต่สามเณราลัยยังเต็มอยู่ในส่วนของเราในโลก

– คณะนักบวช: เอเชียเป็นที่ตั้งของคณะนักบวชและคณะนักพรตที่หลากหลาย คณะบางแห่งเติบโตขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่มีบริบททางวัฒนธรรมท้องถิ่นและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมทางสังคมและโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

– นักบวชหญิง: นักบวชหญิง เช่น แม่ชีและซิสเตอร์ ได้มีส่วนสำคัญต่อพระศาสนจักรคาทอลิกในเอเชีย หลายประเทศในเอเชียได้เห็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนสตรีที่เข้าร่วมคณะนักบวช มีส่วนร่วมในการศึกษา การดูแลสุขภาพ และบริการสังคม

– การมีส่วนร่วมของฆราวาส: พระศาสนจักรคาทอลิกในเอเชียได้เห็นการเน้นย้ำมากขึ้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของฆราวาสและการสร้างผู้นำของฆราวาส การเปลี่ยนแปลงนี้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของฆราวาสในชีวิตของพระศาสนจักรและกระแสเรียกที่ไม่เหมือนใครในบริบททางวิชาชีพและสังคมต่างๆ

ความท้าทายของกระแสเรียกคาทอลิกในโลกสมัยใหม่

ในโลกสมัยใหม่ กระแสเรียกคาทอลิกเผชิญกับความท้าทายมากมายที่อาจส่งผลต่อการตอบรับการเรียกของพระเจ้า เราจำเป็นต้องรับรู้และจัดการกับความท้าทายเหล่านี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลมีวิจารณญาณด้านกระแสเรียก ต่อไปนี้คือความท้าทายทั่วไปบางประการที่กระแสเรียกคาทอลิกในโลกสมัยใหม่ต้องเผชิญ:

I. ฆราวาสนิยมและสัมพัทธนิยม:

ความแพร่หลายของฆราวาสนิยมและลัทธิสัมพัทธนิยมในสังคมร่วมสมัยสามารถสร้างอุปสรรคสำหรับผู้ที่มีกระแสเรียกคาทอลิก เรื่องเล่าทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นมักส่งเสริมปัจเจกนิยม วัตถุนิยม และสัมพัทธภาพทางศีลธรรม ซึ่งสามารถบั่นทอนการเรียกร้องให้ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ การไม่เห็นแก่ตัว และการยึดมั่นในคำสอนของคาทอลิก

II. ความเข้าใจผิดและแบบแผน:

อาจมีความเข้าใจผิดและเหมารวมเกี่ยวกับกระแสเรียกคาทอลิก บาทหลวง นักบวช และบุคคลที่ได้รับเจิมแล้วอาจเผชิญกับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบทบาท ความเป็นโสด หรือคุณค่าของการอุทิศตน ความเข้าใจผิดเหล่านี้สามารถขัดขวางไม่ให้บุคคลพิจารณาหรือรับเอากระแสเรียกเหล่านี้

III. การปฏิบัติศาสนกิจที่ลดลง:

การลดลงของการปฏิบัติศาสนกิจและความอ่อนแอของความศรัทธาในชุมชนสามารถส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมกระแสเรียกคาทอลิก การขาดชุมชนศรัทธาที่เข้มแข็งและโครงสร้างสนับสนุนทำให้ยากขึ้นสำหรับแต่ละคนในการแยกแยะและติดตามกระแสเรียกของตนภายในพระศาสนจักร

IV. อิทธิพลทางวัฒนธรรมและสังคม:

แรงกดดันทางวัฒนธรรมและสังคมอาจส่งผลต่อการเข้าใจในกระแสเรียก ลำดับความสำคัญทางวัตถุและอาชีพมักมีความสำคัญเหนือการพิจารณาทางจิตวิญญาณ ความคาดหวังทางสังคม แรงกดดันจากครอบครัว และความต้องการความมั่นคงทางการเงินสามารถสร้างความขัดแย้งและความว้าวุ่นใจให้กับบุคคลที่แยกแยะกระแสเรียกคาทอลิกได้

V. เรื่องอื้อฉาวและการรับรู้ของสาธารณชน:

ตัวอย่างของการประพฤติผิดของบาทหลวงและเรื่องอื้อฉาวภายในพระศาสนจักรสามารถทำลายการรับรู้ของสาธารณชนและความไว้วางใจในกระแสเรียกคาทอลิก เรื่องอื้อฉาวเหล่านี้อาจทำให้บุคคลหมดกำลังใจจากการพิจารณาชีวิตนักบวชหรือบาทหลวง และอาจทำให้เกิดความสงสัยและลังเลใจในหมู่ผู้ที่เข้าใจกระแสเรียกอยู่แล้ว

VI. ขาดแบบอย่างและการสนับสนุน:

การไม่มีแบบอย่างที่ชัดเจนและสร้างแรงบันดาลใจในกระแสเรียกคาทอลิกอาจทำให้บุคคลจินตนาการถึงบทบาทดังกล่าวได้ยาก นอกจากนี้ โครงการสนับสนุนและการพัฒนาที่จำกัดสำหรับการเข้าใจทางกระแสเรียกและการชี้นำทางจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของแต่ละคนในการตอบรับการเรียกของพระเจ้า

VII. กลัวความมุ่งมั่น:

วัฒนธรรมสมัยใหม่ของความพึงพอใจในทันทีและความกลัวการผูกมัดสามารถก่อให้เกิดความท้าทายต่อกระแสเรียกคาทอลิก คำมั่นสัญญาที่จำเป็นสำหรับชีวิตนักบวช บาทหลวง หรือการแต่งงานอาจถูกมองว่าเป็นภาระหรือข้อจำกัดในวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับเสรีภาพและความยืดหยุ่นส่วนบุคคล

สรุป: เอเชียไม่จำเป็นต้องสิ้นหวัง กระแสเรียกมีความแข็งแกร่งในหลายภูมิภาคของเอเชีย ความท้าทายคือการปฏิบัติต่อแหล่งทรัพยากรอันยิ่งใหญ่นี้ในฐานะผู้พิทักษ์และดูแลกระแสเรียกของเราให้สำเร็จ เพื่อว่าพระศาสนจักรเอเชียจะได้เป็นพระศาสนจักรธรรมทูต นำความหวังและสันติสุขมาสู่ทุกส่วนของโลก ให้ศตวรรษนี้กลายเป็นศตวรรษแห่งการประกาศพระวรสารของเอเชีย ทั้งในและนอกเอเชีย เพื่อให้เราทุกคนพยายามเพิ่มพูนกระแสเรียก

พระคาร์ดินัลชาร์ลส์ หม่อง โบ, SDB
ประธานสภาบิชอปแห่งเอเชีย

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์  แปล)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง