Skip to content

Be a Family Always

วันอาทิตย์ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์มิสซังเชียงใหม่

มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โดยพระคุณเจ้า ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ในโอกาสระลึกถึงเคียร่า ลูบิค ผู้ก่อตั้งคณะโฟโคลาเร ครบรอบ 15 ปี การจากไปสู่อ้อมอุระของพระบิดาเจ้าสวรรค์ เพื่อโมทนาคุณพระเจ้าร่วมกัน ที่พระองค์ทรงประทานพระพรแห่งความเป็นหนึ่งเดียวผ่านทางเคียร่า และสู่พวกเรา มีผู้เข้าร่วม 55 คน
ในวันเหล่านี้คณะโฟโคลาเรในประเทศต่าง ๆทั่วโลกก็ได้มีการร่วมระลึกถึงเคียร่า ลูบิค เช่นกัน
เคียร่า ลูบิค ได้มอบพินัยกรรมไว้ให้กับพวกเรา “จงเป็นครอบครัวเสมอ”
 
ครอบครัวหนึ่งกล่าวว่า “จิตตารมณ์แห่งความรักและความเป็นหนึ่งเดียว ช่วยให้ครอบครัวของเราผ่านช่วงของความยากลำบาก โดยยึดพระเจ้าเป็นหลักในชีวิต” ขอบคุณเคียร่า ลูบิค ที่ช่วยสอนให้เรารู้จักรักพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง
 
บราเดอร์ท่านหนึ่งกล่าวว่า “ได้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวในความแตกต่าง ที่นี่มีหลายชนชาติ มีหลายชาติพันธ์ที่อยู่ร่วมในวันระลึกถึงเคียร่า ลูบิค”
ผู้เข้าร่วมคนหนึ่งกล่าวว่า “วันนี้มีความสุขที่สุด ขอบคุณความอบอุ่นของคนในบ้านโฟโคลาเร ขอบคุณแม่เคียร่า ที่นำพาให้ได้มารู้จักและมาเจอทุกคน เชื่อว่าความรักที่ดีที่สุด มีจุดเริ่มต้นมาจากคำว่า “ครอบครัว”