Skip to content

เสกวัด(สาขา)พระมารดานิจจานุเคราะห์

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2023

ผมเดินทางจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม ไปที่วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ บ้านกองบอด ต.ปางหินฝน คุณพ่อบำรุง (Black) ซื่อแสงงาม เป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้างวัดนี้ เป็นหลังที่ 2 ปัจจุบันมีสัตบุรุษ 47 ครอบครัว ประมาณ 180 คน ชาวบ้านร่วมมือกันดีเป็นพิเศษในช่วง 1 เดือนสุดท้าย
มาเซอร์ 3 คน เตรียมฉลองวัด จัดดอกไม้อย่างสวยงาม รูปพระเยซูกลับคืนชีพ รูปพระมารดานิจจานุเคราะห์ รูป 14 ภาค กระจกสี 2 บาน( หน้าวัด) เป็นผลงานของคุณเป้ (ศิษย์เก่าคณะพระมหาไถ่) ถนน บันไดทางขึ้นวัด ชาวบ้านร่วมใจกันทำเป็นพิเศษ

คุณพ่อบำรุง ได้เชิญ ซิสเตอร์ และพระสงฆ์ มากล่าวแสดงความยินดีหลังมิสซา นักขับร้อง คือพลมารีย์ของหมู่บ้าน แต่งชุดปกาเกอะญอสีฟ้า เป็นพลมารีย์
ชาวบ้านช่วยกับบริจาคเพื่อผู้ประสบภัยแผ่นไหว 13,480 บาท
ขอบคุณคณะพระมหาไถ่ที่ทุ่มเทเพื่อชาวบ้าน พัฒนาขึ้นทั้งด้านการศึกษา และศาสนา

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์)