Skip to content

เสกถวายวัด (สาขา) นักบุญสเตฟาโน

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2023

วัดนักบุญสเตฟาโน แม่โถน้อย เป็นวัดสาขา 1 ใน 11 ของวัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ แม่โถ ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน คุณพ่อยอแอล อุทัย พาแฮ เจ้าอาวาส คุณพ่ออิมมานูแอล อนุพงศ์ ดำรงอุษาศีล ผู้ช่วย
.
เนื่องจากวัดเดิมเล็ก ปัจจุบันมี 31 ครอบครัว จำนวน คริสตชน 136 คน ครอบครัวหนึ่ง จากวัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพ เป็นผู้สนับสนุนหลัก ใช้เวลาก่อสร้าง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2022 ถึง มกราคม 2023 (6 เดือน) จึงสำเร็จเรียบร้อย พร้อมศาลา และห้องสุขา
.
พระวรสารสอนว่า “ความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อบ้านของพระองค์เป็นเสมือนไฟ ที่เผาผลาญข้าพเจ้า” (ยน 2:17; สดด 69:9) จึงทำให้เกิด บ้านแห่งการภาวนา หลังใหม่นี้
.
คุณพ่อบุญเลิศ ได้กล่าวตอนท้ายว่า “ขอให้สัตบุรุษมาภาวนาที่วัดบ่อยๆ”

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง