Skip to content

พบปะสัมมนาพระสงฆ์หนุ่มสังฆมณฑลเชียงใหม่และเชียงราย

ระหว่างวันที่7-9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023

โดยการนำของคุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้งจิตตาธิการพระสงฆ์หนุ่มและคุณพ่อพัฒน์พงษ์ แซ่ฟรุ้ง ประธานพระสงฆ์หนุ่มของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการสัมมนาพบปะ เยี่ยมเยียน แบ่งปันประสบการณ์ให้แก่กันและกัน ได้เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันของทั้งสองสังฆมณฑล ณ บ้านของคณะซิสเตอร์รักกางเขนจันทบุรี เชียงราย

ในระหว่างการเดินทางไปพวกเราได้ไปเยี่ยมเยียนคุณพ่อธนัย สุวรรณใจและคุณพ่อสันติ ยอเปย คุณพ่อรุ่นพี่ของพวกเรา ณ บ้านเณรเล็ก เมืองพาน

ช่วงบ่าย เวลา14:30 น.ได้ไปที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงรายเพื่อเคารพและรับการแบ่งปันจากพระคุณเจ้ายอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม

ช่วงเย็นของวันนั้นพวกเราได้มีการแข่งขันเล่นกีฬาฟุตบอล มีการแสดงและได้จัดกิจการให้กับชาวบ้านซึ่งเป็นบรรยากาศการต้อนรับ พวกเรารู้สึกได้ถึงความอบอุ่น

ช่วงเช้าของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พวกเราได้ฟังการแบ่งปันชีวิตนักบวชการทำงานของคุณแม่พะเยาว์ (ซ.โจน) ซิสเตอร์คณะรักกางเขน จันทบุรี ต่อด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตสงฆ์และงานอภิบาลของกันและกันของพระสงฆ์หนุ่มด้วยกัน

ในช่วงบ่ายพวกเราพระสงฆ์หนุ่มได้มีกิจกรรมกลุ่ม พักผ่อนร่วมกัน ที่บ้านผาฮี้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ช่วงเย็นพวกเราได้ถวายบูชาขอบพระคุณร่วมกับสัตบุรุษ ณ วัดพระหฤทัย บ้านไร่ (ซึ่งเป็นชุมชนชนเผ่าอาข่า) โดยมีคุณพ่อทินกร ดำรงอุษาศีล (Scj)เป็นเจ้าอาวาส และคุณพ่อบรรเจิด ชื่นสุขเลิศทวีกุล (Scj)เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการสัมมนาพบปะของพระสงฆ์หนุ่มในครั้งนี้ ขอพระเจ้าอวยพรและตอบแทนในน้ำใจดีของทุกท่านครับ

(เขียนข่าวโดย คุณพ่อนิรุจต์ วงศ์แจ่ม)