Skip to content

วันภาวนาสากลเพื่อนักบวชผู้รับเจิม

Bucket List หมายความถึง สิ่งที่อยากทำก่อนจะตาย หรือ ก่อนตายมีอะไรที่อยากทำ เป็นภาพยนตร์เรื่องทำเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่ (ค.ศ. 2007 /พ.ศ.2550 ) เอ็ดเวิร์ด โคล นักธุรกิจผู้มั่งคั่ง ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย เขาเข้ารักษาในโรงพยาบาลเดียวกับคาร์เตอร์ แชมเบอร์ ช่างซ่อมรถผู้กำลังป่วยด้วยโรคเดียวกัน ชายชราทั้งสองคน ซึ่งมีเวลาในชีวิตเหลือไม่มากนัก เจอกัน พูดคุยถูกคอ พวกเขาบอกเล่าถึงสิ่งที่อยากทำก่อนตาย แซมเบอร์มีลิส (รายการ) อยู่ในเศษกระดาษ ก่อนที่ทั้งคู่จะตัดสินใจหนีออกจากโรงพยาบาล เพื่อทำตามรายการของสิ่งที่ในชีวิตนี้ พวกเขายังไม่เคยได้ลองลงมือทำ

คำถามที่ว่า เราเกิดมาทำไม อะไรคือความหมายของ การดำรงอยู่…เป็นคำถามที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบัน ลองเปลี่ยนคำถามให้แคบลงสักเล็กน้อย จินตนาการว่าเราจะมีชีวิตอยู่แค่ 2เดือน 1 เดือน หรือแค่ 1 สัปดาห์… เราอยากทำอะไรก่อนตาย มีคำถาม 2 ข้อ ที่เราต้องตอบให้ได้ก่อนจากโลกนี้ไปคือ
1. เรามีความสุขกับชีวิตของตัวเองหรือเปล่า
2. ชีวิตของเราได้สร้างความสุขให้กับผู้อื่นหรือไม่

สุดท้ายแล้ว 3 สิ่ง ที่สำคัญจริงๆ ในชีวิต คือ
1. คุณมอบความรัก ได้มากแค่ไหน
2. คุณใช้ชีวิตอย่างอ่อนโยน แค่ไหน
3. คุณปล่อยวางสิ่งที่ไม่ได้เป็นของคุณได้อย่างสง่างาม มากเพียงใด

หลายคน อยากเดินทาง ซื้อของ และทำอาชีพที่ชอบ สิ่งที่ที่สำคัญที่สุดในลิสรายการ คือ ใช้เวลา ใช้เงิน และมีกำลัง มีพลัง มีสุขภาพดี ทำให้สำเร็จ
วัยรุ่น มีเวลา มีกำลัง แต่ไม่มีเงิน
ผู้ใหญ่ ไม่มีเวลา มีเงิน มีพลัง
คนชรา มีเวลา มีเงิน แต่ไม่มีพลัง

พระวรสารวันนี้ ซีเมโอน มี Bucket List มีสิ่งที่อยากทำก่อนตาย คือ เขาต้องการเห็นพระเมสสิยา พระจิตเจ้าได้สัญญาว่า เขาจะสามารถเห็นพระคริสตเจ้า ก่อนตาย ซีเมโอนเขียนรายการที่อยากทำก่อนตาย เขาอธิษฐานภาวนา ซื่อสัตย์ต่อพระบัญญัติของพระเจ้า ดำเนินชีวิตเป็นคนชอบธรรม และยำเกรงพระเจ้า จนเห็นพระองค์

เราควรดำเนินชีวิตแน่วแน่ (Single mindedness) แบบซีเมโอ เป้าหมาย ไม่ใช่ ความร่ำรวย ชื่อเสียง และอำนาจ แค่ชีวิต วางใจใน พระสัญญาของพระเจ้า พบปะพระเยซู และท่านกล่าวว่า ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นสุข นัยน์ตาเห็นองค์พระผู้ช่วยแล้ว

คุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ จัดงานชุมนุมผู้รับเจิม ในสังฆมณทลเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2023 ที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ มีผู้ร่วมงาน 62 คน