Skip to content

เสกถวายวัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ้านแม่จูมสาม

วันศุกร์ 20 มกราคม 2023

วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ เป็นวัดสาขาของวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ บ้านดินขาว อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ คุณพ่อมีชัย อุดมเดช คณะมหาไถ่ เป็นเจ้าอาวาส คุณพ่อบำรุง ซื่อแสนงาม (แบล็ค) เป็นผู้ช่วย สัตบุรุษ 200 คน

ผมเดินทางไปค้างคืนที่วัดนักบุญเปโตร ขุนแม่ลา เดินทาง 5-6 ชั่วโมง จากสำนักมิสซังเชียงใหม่ หากเดินทางจากบ้านดินขาว จะใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง แต่เดินทางจากขุนแม่ลา ใช้เวลา ประมาณ 40 นาที เพราะวัดอยู่ชายแดน อ.แม่แจ่ม

พ่อชิ (ณัฐพงศ์ แดงสวาท) เป็นผู้เริ่มสร้าง ประมาณ 5 แสนบาท แต่เพราะการแพร่ระบาดโควิด 19 จึงมาเสกเปิดวัดวันนี้ มาเซอร์คณะเซนต์ปอลฯ ช่วยงานอภิบาลที่เขตบ้านดินขาว และได้มาช่วยเตรียมฉลองวัด

ชาวบ้านดีใจ ที่มีวัด…บ้านแห่งการภาวนาและประกอบพิธีกรรม