Skip to content

เสกวัดนักบุญโทมัส อไควนัส แม่สะเต

31 ธันวาคม 2022

ผมต้องเดินทางจากสำนักมิสซังเชียงใหม่ไป 6 ชั่วโมงผ่านอมก๋อย และพักค้างคืนที่นาเกียน รุ่งเช้าเดินทางอีก 1 ชั่วโมง ถึงวัดนักบุญโทมัส อไควนัส บ้านแม่สะเต ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

คุณพ่อศตวรรษ ใฝ่หาคุณธรรม เป็นเจ้าอาวาส วัดนักบุญเปาโล นาเกียน มีวัดสาขา 4 แห่ง เป็นพี่น้องโผล่ง ที่แม่สะเต เป็นคาทอลิก 29 ครอบครัว จำนวน 152 คน

เริ่มโครงการสร้างวัดตั้งแต่สมัย คุณพ่อธงชัย วิวัฒน์เชาวพันธ์ แต่เพราะโควิด 19 งานจึงต้องช้าไป 2 ปี จึงสำเร็จ
เป็นวัดที่สวยอีกหนึ่งแห่ง ทิวทัศน์ภูเขาสง่างาม ชาวบ้านดีใจที่มีวัดครับ