Skip to content

วันสันติสากล 2023

World Day of Peace 2023

ไม่มีใครสามารถรอดได้โดยลำพัง โควิด-19 ทำให้ชีวิตปกติของเราสั่นคลอน ทำให้เสียแผนและขัดจังหวะนิสัย หลังจากผ่านไปสามปี เราต้องใช้เวลาในการตั้งคำถามกับตัวเองเพื่อเรียนรู้ เติบโต และยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและชุมชน ถามตัวเองว่า: เราได้เรียนรู้อะไรจากโรคระบาดนี้? เราสามารถเข้าใจสัญญาณของชีวิตและความหวังอะไรได้บ้าง? บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่โควิด-19มอบให้เราคือการตระหนักว่าเราทุกคนต่างต้องการกันและกัน สมบัติล้ำค่าที่สุดของเราคือความเป็นพี่น้องกันของมนุษย์ จากการแพร่ระบาดทำให้เราสามารถค้นพบความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอีกครั้ง ซึ่งเชื้อเชิญให้ทุกคน ทุกชนชาติ และทุกชาติ นำคำว่า “ร่วมกัน” กลับมาไว้ตรงกลาง เมื่อความโชคร้ายครั้งใหม่เกิดขึ้นกับมนุษยชาติ… สงครามในยูเครนเรียกร้องเหยื่อผู้บริสุทธิ์และแสดงถึงความพ่ายแพ้ต่อมวลมนุษยชาติ เราถูกขอให้ทำอะไร เราไม่สามารถคิดถึงเพียงการรักษาผลประโยชน์ของตนเองได้อีกต่อไป แต่เราต้องคิดว่าตนเองเป็น “เรา” ที่เปิดรับความเป็นพี่น้องกันทั่วโลก เราถูกเรียกให้เผชิญกับความท้าทายของโลกด้วยความรับผิดชอบและความเห็นอกเห็นใจ ด้วยแรงบันดาลใจจากความรักที่ไม่มีขอบเขตและความรักของพระเจ้า เราจะสามารถสร้างโลกใหม่ได้
WORLD DAY OF PEACE

วันสันติสากล
JANUARY 1, 2023
1 มกราคม 2023
.
DICASTERY FOR PROMOTING INTEGRAL HUMAN DEVELOPMENT
สมณสภาเพื่อส่งเสริมการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม
.
ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

No tags for this post.