Skip to content

ข้อคิดของโป๊ปเบเนดิกต์ที่ 16 เพื่อช่วยเตรียมเผชิญความตาย

จาก Aleteia 9/2/2022

โป๊ปเบเนดิกต์ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเผชิญความตาย อาจช่วยเราเตรียมตัวสำหรับ “วันนั้น” ที่จะมาถึงเราทุกคน เมื่อไปยืนต่อหน้าพระผู้สร้าง

ขณะโป๊ปอายุ 94 ปี ตรัสว่า

“อีกไม่ช้า ข้าพเจ้าจะพบการตัดสินสุดท้ายในชีวิต เมื่อข้าพเจ้ามองชีวิตที่ยืนยาว ย้อนหลัง…ข้าพเจ้ามีเหตุผลยิ่งใหญ่ที่ต้องกลัวตัวสั่น อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ามีกำลังใจที่ดี เพราะข้าพเจ้าไว้วางใจอย่างมั่นคงว่า องค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้เป็นผู้พิพากษาที่ยุติธรรมเท่านั้น แต่เป็นเพื่อนและพี่ชายด้วย ที่ได้ทนทุกข์แล้ว สำหรับข้อบกพร่องต่างๆ ของข้าพเจ้าและทรงเป็นผู้ช่วยเหลือ พระผู้บรรเทา (พระจิต) ของข้าพเจ้าในเวลาแห่งการพิพากษา พระหรรษทานของการเป็นคริสตชน กลายเป็น ทุกสิ่งที่ชัดเจนสำหรับข้าพเจ้า ให้ข้าพเจ้ารู้มิตรภาพกับผู้พิพากษาชีวิตของข้าพเจ้า และแน่ใจว่าพระองค์ยอมให้ข้าพเจ้าผ่านประตูมืดแห่งความตาย”

(ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
30 ธันวาคม 2022)

No tags for this post.