Skip to content

ฉลองคริสต์มาสที่วัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง

29 ธันวาคม 2022

ปีนี้วันฉลองพระวิสุทธิวงศ์ (ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ของพระเยซูเจ้า แม่พระ และนักบุญโยเซฟ) ตรงวันที่ 30 ธันวาคม 2022 แต่คุณพ่อ โชคดี ดำรงอนุรักษ์ เจ้าอาวาส และสัตบุรุษจัดฉลองวันนี้ สัตบุรุษมานั่งในวัด แบบครอบครัว
.
พระสงฆ์ นักบวชหลายคนมาร่วมฉลองวันพฤหัสนี้ สัตบุรุษจากอาสนวิหารพระหฤทัย จากกรุงเทพฯ 4-5 ครอบครัวก็มาร่วมฉลอง
มีเยาวชน 17 คนรับศีลกำลัง พ่อมีโอกาสสนทนากับพวกเขา 20 นาที ก่อนมิสซา
.
หลังมิสซามีจับฉลาก แจกจักรยาน (จาก Evergreen) 5 คัน ไบเบิ้ลไดอารี่ (10) และรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ (2)
บางคนอาจไม่ได้รับของขวัญก็ไม่เป็นไร เพราะมี”คุณพ่อโชคดี “เป็นเจ้าอาวาสครับ
.
ครอบครัวดี คนดี ชุมชนดี มีกระแสเรียก

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน)