Skip to content

วันที่ 30 พฤศจิกายน ฉลองนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก

( St. Andrew Apostle, feast )

นักบุญอันดรูว์ ซึ่งชื่อภาษากรีกของท่านมีความหมายว่า “กล้าหาญแบบผู้ชาย” เป็นบุตรของโยนาห์ เป็นน้องของนักบุญเปโตร และทั้งคู่มีอาชีพเป็นชาวประมงของเมืองคาเปอรนาอุม อยู่ชายฝั่งทะเลสาบกาลิลี แรกเริ่มเขาเป็นศิษย์ของยอห์น บัปติสต์ เมื่อยอห์น บัปติสต์ชี้ไปที่พระเยซูเจ้าว่าเป็นพระเมสสิยาห์ เขาก็รีบกลับไปหานักบุญเปโตร และด้วยความเชื่อที่เปี่ยมล้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีคำเทศนาและอัศจรรย์มาทำให้เกิดความมั่นใจ ทั้งคู่ก็ได้กลับกลายเป็น “ชาวประมงจับมนุษย์” ตามที่พระคริสต์ทรงสั่ง จริงๆแล้ว ตามธรรมประเพณีของพวกไบซันไทน์สมัยแรกๆ (early Byzantine tradition) เรียกนักบุญอันดรูว์ว่า “protokletos” แปลว่า “เรียกครั้งแรก” หรือ “ถูกเรียกคนแรก” ( = “first called”) ให้เป็นอัครสาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้า
.
ในการลำดับรายชื่ออัครสาวกที่หลากหลาย ชื่อของอันดรูว์จะอยู่ในลำดับที่สอง แสดงว่าท่านได้รับเกียรติในระหว่างบรรดาอัครสาวก ซึ่งเราเห็นเหตุการณ์จริงปรากฏชัดตอนที่มีชาวกรีกพวกหนึ่งมาขอฟิลิปให้พาไปพบและสนทนากับพระอาจารย์เจ้า ฟิลิปจึงไปบอกอันดรูว์ แล้วอันดรูว์กับฟิลิปก็ไปหาพระเยซูเจ้า (เทียบ ยน 12:20-22)
.
และเมื่ออันดรูว์ รวมทั้งเปโตร ยากอบ และยอห์น ได้เสาะหาเครื่องหมายของกาลเวลาเกี่ยวกับวันสิ้นโลก จึงเป็นเหตุให้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงให้คำปราศรัยเรื่องอวสานกาล (eschatological discourse) ไว้ในพระวรสาร (เทียบ มก 13; มธ 24 ; ลก 21:8-36)
.
หลังการกลับฟื้นคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าแล้ว นักบุญอันดรูว์ได้ไปเทศน์พระวรสารในเอเซียไมเนอร์ฝั่งตะวันตก ( = ตุรกี) และให้พวก Scythians ท่านได้แต่งตั้ง St. Stachys ให้เป็นพระสังฆราชองค์แรกของไบเซนไทน์ แล้วนั้น ท่านเดินทางต่อไปทางตะวันตกถึงมาซิโดเนีย และประเทศกรีซ
.
นักบุญอันดรูว์ได้เป็นมรณสักขีในช่วงระหว่างการครองราชย์ของเนโรที่เมือง Patras เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 60 โดยถูกผูกโยงไว้ (มากกว่าจะถูกตอกตะปู) กับกางเขนที่เป็นรูปตัว X (ตั้งแต่นั้นมาเรียกกันว่า “กางเขนของนักบุญอันดรูว์”) ที่ทำเช่นนี้ เพื่อต้องการทรมานท่านนานๆ และก็เป็นจริง เป็นที่รับรู้กันว่าท่านยังคงเทศน์ให้ประชาสัตบุรุษต่อไปอีก 2 วัน กว่าจะสิ้นชีพ
.
ร่างของท่านถูกนำมาไว้ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล (แคว้นไบเซนไทน์) และถูกฝังไว้ในวัดของบรรดาอัครสาวก (Church of the Apostles) ข้างเคียงกับของนักบุญทิโมธี และลูกา ในปี ค.ศ.1210 เมื่อพวกครูเสดยึดเมืองนี้ได้ พระธาตุของท่านถูกนำมาที่เมืองอมาลฟี(Amalfi) อยู่ทางใต้ของอิตาลี และได้รับความเคารพอยู่ที่นี่จนทุกวันนี้
.
นักบุญอันดรูว์เป็นองค์อุปถัมภ์ของประเทศรัสเซีย และสก็อตแลนด์ รวมไปถึงชาวประมงและสตรีผู้สูงอายุที่ครองตัวเป็นโสด (spinster)

(ถอดความโดย คุณพ่อ วิชา หิรัญญการ จากหนังสือ Saint Companions For Each Day ; เขียนโดย A.J.M. Mausolfe และ J.K. Mausolfe)