Skip to content

ฉลองวัดนักบุญเซซีลีอา ห้วยต้นนุ่น

22 พฤศจิกายน 2022

ทุกวันที่ 22 พฤศจิกายน เราระลึกถึงนักบุญเซซีลีอา คุณพ่อทูน ประภาสสันต์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญเซซีลีอา ห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมกับสภาภิบาลจึงจัดฉลองวัด

บรรดาพระสงฆ์ และซิสเตอร์ ลูกวัด และผู้ที่มาวัดแม่โถ เมื่อวาน (วันที่ 21 พฤศจิกายน) จึงมาร่วมฉลองวัดวันนี้ และยังเป็นโอกาสฉลอง 50 ปี ครูคำสอนศักดิ์ชัย วิชญพันธ์ ที่เป็นครูคำสอนที่นี่ตั้งแต่ ค.ศ.1972-2022 มีลูกวัดที่ได้เรียนคำสอนกับครู และได้บวชเป็นพระสงฆ์ 10 คน และซิสเตอร์ 18คน
บรรดาลูกศิษย์จึงมอบของขวัญแด่ครู และถือโอกาส ขอบคุณ คุณวิมลภรรยาของครูคำสอน ที่เข้าใจและคอยสนับสนุนอย่างดี

คุณพ่อทูนได้ปรับปรุงเชื่อมวัดกับบ้านพักพระสงฆ์ และสร้างสถานที่เทิดเกียรติแม่พระข้างวัด อย่างสวยงามเรียบง่าย เนื่องจากมีสัตบุรุษมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก คุณสิริ เจริญธรรม จึงติดตั้ง TV วงจรปิดให้นักเรียน และสัตบุรุษร่วมพิธี ใกล้ชิดพระแท่นได้สะดวกขึ้น
“ถ้าพระสงฆ์และนักบวชรักงานคำสอน ก็ควรรักครูคำสอน”