Skip to content

ไปร่วมยินดีกับซิสเตอร์มารีบัมบีน่า ที่แม่โถ

21 พฤศจิกายน 2022

ซิสเตอร์คณะมารีอาบัมบีน่า ได้จัดพิธีถวายตัวตลอดชีพ ของซิสเตอร์เทเรซา สุนารี เกษมพูนสุข และซิสเตอร์มารีชา บัวบาน วรรณพนา ทั้งสองเป็นลูกวัดนักบุญยอห์น บัปติส แม่โถ และทำงานที่ศูนย์คามิลเลี่ยน เชียงราย

จึงมีสมาชิกซิสเตอร์จากทั้ง 4 บ้าน คือ เชียงราย เวียงป่าเป้า น่าน และแม่ฮ่องสอน มาร่วมขอบคุณพระเจ้า เตรียมงานก่อนพิธี 2 วัน และมีสมาชิกคามิลเลี่ยนมาร่วมงาน

เนื่องจากสมาชิกบางคนเป็นชาวเมียนมาจึงฝากแผ่นปังใช้ในพิธีมิสซามาให้ซิสเตอร์ไปส่งให้พระสงฆ์ในเมียนมา อีกที

วัดแม่โถ เป็นชุมชนใหญ่ มีกระแสเรียกเป็นพระสงฆ์ และนักบวชหลายคน เป็นผลของบิดา มารดา และชุมชนคริสตชน ครับ
คุณสิริ เจริญธรรม ได้ติดตั้ง TV.วงจรปิด ใต้วัดให้สัตบุรุษร่วมพิธีได้ดีขึ้นด้วย
ขอขอบคุณบรรดานักบวชที่มาประกาศข่าวดี แก่บรรดาเด็ก และเยาวชน ด้วยประจักษ์พยานชีวิต