Skip to content

เด็กหญิงเป็นพยานว่าบิดาของเธอพ้นจากไฟชำระไปสวรรค์แล้ว

ระหว่างศตวรรษที่ 17 เด็กหญิงคนหนึ่งเศร้าใจ ได้ไปที่อารามเบเนดิ๊กติน ที่มิลลัน มิรันโด ที่อารามแม่พระแห่งมงเซอร์รัท ขอให้อธิการถวายมิสซา 3 มิสซา เพื่อบิดาผู้ล่วงลับ

วิญญาณไฟชำระกำลังทนทุกข์ในไฟชำระ

เด็กคนนี้มั่นใจว่า มิสซาช่วยวิญญาณของบิดาให้ไปสวรรค์ พ้นความทุกข์จากไฟชำระ อธิการอารามจึงได้ถวายมิสซาแรก ในวันรุ่งขึ้น

ระหว่างมิสซา เด็กคุกเข่าข้างพระแท่น เมื่อมองขึ้นก็เห็นบิดาของเธอก็อยู่ใกล้พระแท่นที่พระสงฆ์กำลังถวายมิสซา เธอบรรยายว่าบิดาของเธอ “กำลังคุกเข่า รอบตัวมีเปลวไฟน่ากลัว” บาทหลวงแปลกใจกับเหตุการณ์อัศจรรย์นี้ เขาได้บอกเด็กให้เอากระดาษทิชชูไปวางตรงที่บิดาคุกเข่า ทิชชูก็ลุกเป็นไฟจนทุกคนเห็น แต่พระสงฆ์มองไม่เห็นบิดาของเด็ก นี่ก็แสดงว่าบิดาของเธอกำลังรับการชำระตนให้บริสุทธิ์ด้วยเปลวไฟในไฟชำระ

มิสซาที่สอง ถวายเพื่อวิญญาณบิดาของเธออีก เด็กได้เห็นบิดา “กำลังยืนถัดจากสังฆานุกร และได้สวมชุดสีสด” ขั้นนี้บิดายังอยู่ในไฟชำระ แต่ไม่มีไฟสัมผัสแล้ว

มิสซาที่สาม เธอเห็นบิดาของเธอครั้งสุดท้าย ระหว่างมิสซา “ บิดาสวมชุดขาวราวหิมะ” และมีสิ่งพิเศษเกิดขึ้นตอนมิสซาจบ เด็กอุทานว่า “พ่อของหนูกำลังขึ้นไปบนฟ้า” เธอไม่รู้สึกกังวลอีกเลย เพราะมั่นใจว่า บิดาถึงประตูสวรรค์แล้ว

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
( จาก Aleteia 31/10/2022 )
.
https://aleteia.org/2017/11/02/this-grieving-girl-witnessed-her-father-travel-from-purgatory-to-heaven

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง